Põhjala saarte elanikud survestavad uusi eurosaadikuid

Euroopa väikesaarte ühendus (ESIN), kuhu kuulub ka Eesti saarte kogu (ESK) on algatanud uute Euroopa Parlamenti kandideerijate “läbikatsumise” ja valimise selle alusel, kas nad on valmis kaasa aitama, et Euroopa saartel elavad inimesed saaksid suurema kindlustunde selles, et elamine ja töötamine ka põhjapoolsematel saartel on edaspidi võimalik.

Šoti saarte ühendus oli selles töös eestvedaja. Kaasa aitasid Iirimaa, Taani, Rootsi, Soome, Eesti, Ahvenamaa ja Prantsusmaa saarte ühendused. Eesmärk on luua parlamendi uues koosseisus lobigrupp, kes peaks uusi regulatsioone välja töötades silmas saarte huve.

Läkituses on Euroopa Parlamendi uutele liikmetele järgmised soovitused:

1) töötada selliste poliitiliste otsuste tegemise nimel, mis annavad saarte elanikele kindlustunde, et nad saavad saartel edasi elada, omades samal ajal juurdepääsu eluks vajalikele teenustele;

2) teha lobitööd selleks, et saartel ei kaotataks töökohti, vaid loodaks neid hoopis juurde;
3) toetada Euroopa saartega transpordiühendusi, mis arvestavad saareelanike ja sealsete ettevõtete vajadustega, ning teha lobitööd, et revideerida riigiabi reegleid kohtades, kus nende järgimine piirab transpordiühenduste võimalusi;

4) toetada jõupingutusi Euroopa saarte katmiseks kiirete ja efektiivsete lairibaühenduste ja mobiilside võrgustikuga;

5) toetada taastuvenergia tootmist saartel, eriti mikroenergeetikat, mis on mõeldud sõltumatule tarbijale, samuti investeeringuid elektri ülekandevõrkudesse; samuti peab jälgima, et äärealade tarbijaid ei diskrimineeritaks kõrgete ülekandemaksudega;

6) survestada komisjoni arendama edasi seadusandlust toodete toetamiseks, mis on saadud saarel toodetud toorainest või töödeldud saarel;

7) töötada selle heaks, et riigiabi reeglid arvestaksid toidutootmise spetsiifikat väikesaarte tingimustes, eriti lihatootmisel;

8) osaleda saarte toetusrühma moodustamises Euroopa Parlamendis.

Kas Eesti saarte elanikel on jõudu ja tahtmist ning ühtsust, et neid küsimusi meie uutele saadikutele esitada ja loota, et nad meie ettepanekuid seal ka toetavad, see on küsimus. Siiani ei ole ükski Brüsselis töötanud Eestist valitud europarlamendi saadik soovinud saarte teemaga tegeleda.

Maret Pank
Eesti saarte kogu kaastöökogu liige

Print Friendly, PDF & Email