Saarte geopark avab Kaali külastuskeskuses uksed

Saare maakonna vallad asutasid 2010. aastal MTÜ Saarte Geopark, mille liige on ka Kaarma vald. Aprillis avab Saarte geopark oma keskuse Kaali külastuskeskuses, kus asub tööle geopargi uus arendusjuht Grete Põldemaa.

Saarte geopargi keskuseks valiti Kaali külastuskeskus, kuna see asub Kaali kraatrite rühma läheduses, mis on Saaremaa ja ka terve Eesti kõige kuulsam rahvusvahelise tähtsusega geoloogiline loodusmälestis.
Mis on geopark?

Geopark on maa-ala, kus asuvad geoloogilises ja ajaloolises mõistes rahvusvaheliselt tunnustatud loodus- ja kultuuriobjektid. Saarte geopargi eesmärk on tagada geoloogiliste loodusmälestiste kaitse ja tutvustada siluri ajastut.

Siluri ajastu algas 444 miljonit aastat tagasi ja lõppes 416 miljonit aastat tagasi, Eesti oli sel ajal palavvöötmes asuva Baltika ürgmandri koosseisus ning kaetud troopilise sooja merega. Siluri ajastul merepõhja settinud lubjalistest setetest ja selgrootutest on moodustunud kivimid – lubjakivi, dolomiit jne. Siluri ajastu mere sügavuse vaheldumisel moodustusid pangad ja astangud (Üügu, Pulli, Ninase, Panga, Soeginina, Ohessaare, Kaugatuma, Kübassaare ning paljud teised) ning paljandid (Jaagarahu murd, Paadla murd, Kaarma murd jne), mis on vaadeldavad kõikjal üle maakonna. Üks geopargi olulisi vaatamisväärsusi on kindlasti ka Eesti üks paremini säilinud kohalikust paekivist (ka dolokivist) keskaegseid ehitisi – Kuressaare piiskopilinnus.

Saarte geopark taotleb liitumist Euroopa geoparkide võrgustikuga. Maailmas on 100 geoparki 30 riigis kolmel mand-ril, sealhulgas Euroopas 58 geoparki 21 riigis. Geoparkide peamised eesmärgid on konkreetse geopargi piiresse jäävate nii geoloogiliste loodusmälestiste, pärandkultuuri objektide kui ka eluslooduse ja maastike tutvustamine (geoturism) ja loodushariduse edendamine.

Saarte geopark on välja töötanud kolm geopargi rada, millega on võimalik tutvuda kodulehel www.saartegeopark.ee ning mida mööda liikudes saab hea ülevaate Saare maakonna põhilistest vaatamisväärsustest. Geopargil on plaan radasid täiendada, igasugused ettepanekud on teretulnud.

Tulevikus ootab geopark uusi liikmeid, kes soovivad anda oma panuse Saare maakonna loodus- ja kultuuriobjektide paremasse tutvustamisse kogu maailmas. Kindlasti võiks geopark olla huvitav tulevase koostöö mõttes ka eraettevõtete silmis.

Praeguseks on geopark läbi viinud mitmesuguseid projekte: on koolitatud maakonna giide, püstitatud viitasid ja stende, korraldatud koostöös koolidega õppereise lastele jne. Rohkem infot on võimalik saada geopargi projektijuhilt Viktoria Bubukinilt aadressil info@saartegeopark.ee.

Mida on Kaarmal vaadata?

Sisuliselt on terve Saare maakond tervikuna geopark. Kõik, mida siin laiemale maailmale tutvustada ja mida väärtuslikuks peetakse, on üks osa geopargist. Kaarmal võib eraldi esile tuua Kirikukülas asuva Kaarma maalinna, mis on rajatud 12.–13. sajandil, ja Kaarma külas asuva Kaarma kiriku, mille esialgne ehitis rajati juba XIII sajandil kohalikust dolokivist. Kaarma valla Paadla lademe Sauvere kihtide dolokivi on Eesti ehk kuulsaim ehituskivi.

Kaarma vallas on olulised külastuskohad ka Mändjala ja Järve luidete ala. Luidete tekkimise aega loetakse neli tuhat aastat tagasi ehk Limneamere ajastu staadiumiks.

Katrin Sagur, Erika Thalheim

Print Friendly, PDF & Email