Kaarma vald kutsub koristustalgutele

3. mail on üleriigiline “Teeme ära” talgupäev. Vallavalitsus kutsub külavanemaid üles organiseerima sel päeval ja ka nädal varem, 26. aprillil Kaarma valla külades koristus- ja heakorratalguid.

Neid talguid, mis registreeritakse valla tehnilise sekretäri juures või meiliaadressil kaarma@kaarma.ee hiljemalt 25. aprilliks, toetab vald rahaliselt.

Talgud on traditsiooniliselt lisaks töötegemisele ka kogukonna seltskondlik üritus ja loomulikult kaasneb sellega ühine söömaaeg. Vallavalitsus hüvitab talguteks toiduainete soetamist ühe inimese kohta kuni 1 € ulatuses.

Kulutšekid tuleb talgujuhil maikuu jooksul toimetada valla rahandusosakonda. Toiduainetšekkide asemel võivad olla ka prügikottide, töökinnaste jms tšekid. Tšekkidele tuleb lisada lühike aruanne, mis sisaldab järgmisi andmeid: talgujuhi ja hüvituse saaja nimi; talgutööde tegemise pikkus ajaliselt; tehtud tööde loetelu; osalejate arv, nimekiri koos allkirjadega (väga väikesi lapsi ärge nimekirja lisage).

Need talgud, kus otsustatakse külateede äärest võsa maha võtta, saavad saebensiini vallast (kontakt: Maidu Ots, maidu@kaarma.ee, tel 52 75 466).

Kokkukorjatud prügi tuleb põhjalikult sorteerida: pakendid-pudelid tuleb viia külade konteineritesse, pleki ja raua saab kokkuostus rahaks vahetada. Põletada võib ainult oksi ja lehti.

Ohtlikke jäätmeid (värvid, akud, elektroonikaromud) võetakse Kudjape jäätmejaamas vallaelanikelt vastu tasuta aastaringselt. Jäätmejaama kiirema töö tagamiseks on soovitatav valida ohtlike jäätmete üleandmiseks mõni muu kuupäev, mis ei kattu ülalmainitutega.

Vanu rehve võetakse tasuta vastu OÜ-s Sikassaare Vanametall.

Kokkukorjatud prügi, mida ei ole pärast sorteerimist võimalik külades liigiti kogutavate jäätmete konteineritesse panna, tuleb toimetada Kudjape jäätmejaama. Vallas registreeritud talgutel kokku korjatud ja talgujuhi poolt Kudjape jäätmejaama viidud tavajäätmed võetakse tasuta vastu 26. aprillil ja 3. mail. Kudjape jäätmejaam on nendel kuupäevadel avatud kl 10–15.

Olmejäätmete äraandmise sooduskampaaniat sel aastal ei korraldata, kuna vallas toimib korraldatud jäätmevedu.

Katrin Sagur 
keskkonna peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email