Kudjaped ähvardab suur puiduveoautode vool (36)

RAHU RIKUTUD: Kudjape elanik Rita Aksalu on üks nendest, kelle akende alt hakkavad sellele platsile ladustatavat puitu vedavad autod mööda sõitma. Tema sõnul loodavad elanikud, et laoplats jääbki niimoodi tühjana seisma. Foto: Irina Mägi

RAHU RIKUTUD: Kudjape elanik Rita Aksalu on üks nendest, kelle akende alt hakkavad sellele platsile ladustatavat puitu vedavad autod mööda sõitma. Tema sõnul loodavad elanikud, et laoplats jääbki niimoodi tühjana seisma. Foto: Irina Mägi

Seoses puiduladustusplatsi rajamisega võivad metsaveoautod Kudjapel Pähklimetsa tee ääres elavate inimeste eramutest mööda sõitma hakata sadu kordi kuus.

Lisaks elamurajoonile jäävad sama tee äärde Kuressaare jäätmejaam, noorte skeithall, terviserajad ja Kudjape kalmistu. Samas väitis Kaarma abivallavanem Urmas Sepp veel hiljuti, et valla rajatud terviseradu kasutavad elanikud pärast tööd ja puhkepäevadel, veokid liiguvad aga tööpäeviti.

Saarte Häälega kohtunud Kaarma vallavanem Andres Tinno, abivallavanem Urmas Sepp ja vallasekretär Andrus Lulla ütlesid, et vald annab ladustamisplatsile ehitusloa välja juhul, kui dokumendid vastavad nõutele ja veod on vastavuses teenormidega. Küsimusele, miks pole Kudjape elanikega nõu peetud, vastas vallavanem, et vallavalitsuse tegevus on avalik ja kõigile nähtav.

Kalmistul käijate mure kohta ütles vallavanem, et Kudjape kalmistule on võimalik läheneda ka teistest suundadest. Jäätmejaama territooriumil asuva noorte rulahalli osas ei ole lõplikke otsusi veel langetatud. Hall kuulub Saaremaa prügilale ja Kuressaare linnavalitsusega ei ole vallavanema andmetel vastavat rendilepingut sõlmitud.

Tinno sõnul ei saa vallavalitsus lähtuda subjektiivsetest hinnangutest ja emotsioonidest, vaid peab tuginema kehtivatele seadustele ja määrustele.

Erinevad arvud

Elanike esindaja Ülle Pupparti sõnul said nemad arendajast aru, et kui Roomassaare sadamas on puidulaev sees, toimub vedu 24 tundi ööpäevas. Puiduveo planeeritud maht on kaks laeva kuus mahuga 3000 tonni laeva kohta.
See tähendab, et laevade täitmiseks tuleb puiduveoautodel sõita mööda Pähklimetsa teed 400 korda. Laevade laadimise ajal oleks seega veotihedus kahel ööpäeval ca 8 autot tunnis ehk üks auto vähem kui 10 minuti jooksul.
Lisaks tuleb enne laevale viimist puud ka platsile ladustada, mis tähendab samuti 400 sõitu.

Platsi arendaja, Saarte Metsamajanduse OÜ esindaja Marek Mägi väitis, et need arvud ei vasta tõele. Saarte Häälele saadetud arvudest nähtub, et eelmisel aastal vedas firma Roomassaarde 33 514 tihumeetrit puitu, mis teeb umbes 10 laevatäit. Mahtusid suurendada firmal Mägi sõnul plaanis ei ole.

“Üks laev on ca 3000 tihumeetrit. Kuni pool laeva kogusest on meil õnnestunud metsa äärest otse laeva toimetada,” rääkis Mägi. “Seega liigub laeva laadimispäevadel, mida on tavaliselt kaks, platsilt sadamasse umbes 50 koormat, mis teeb 100 sõitu kuus,” selgitas Mägi, täpsustades ka, et öösiti lastitakse laevu vaid 20 protsendil kordadest.

Kogukond ei ole nõus

Hoopis teistsugused arvud ütles Saarte Häälele Kaarma vallavalitsus. Urmas Sepa sõnul oli ehitusloa taotluses ja loa andmises juttu ladustusplatsist 1000 tihumeetri puidu ladustamiseks. Kui võtta arendaja antud mahud, siis tunnistati ka vallas, et 500 tihumeetriga on “käärid sees”.

Arendaja märkis seepeale, et nende kasutuses on ka Sikassaares asuv laoplats ning 60% laevadele minevast puidust tuleks rajatavalt platsilt ja 40% Sikassaare platsilt. Viimast sulgeda ei kavatseta.

Nädal tagasi esmaspäeval toimunud ümarlaual olid kohal ka arendajate esindajad, kes pakkusid vallale küll mõningaid omapoolseid heaolu parandavaid variante, nagu osalist valgustust teele ja “lamavaid politseinikke”.

“Kogukond ei olnud nende pakkumistega nõus,” märkis Ülle Puppart ja lisas, et nüüd loodetakse vallavalitsuse ja volikogu mõistvale suhtumisele ja arusaamale, et inimeste turvalisus ja heaolu kaalub üles ettevõtluse vajadused, mis ei ole vallale majanduslikult tulu andvad.

Sellest teemast räägiti ka Kuressaare linnavolikogus, kus volinik Argo Kirss linnapeale sellekohase küsimuse esitas. Linnapea Hannes Hanso, kes osales ka vallas toimunud ümarlaual, ütles Saarte Häälele, et Kaarma vallas toimuv on Kaarma valla otsustada, kuigi see ala jääb Kaarma ja Kuressaare ühisesse planeeringualasse.

Print Friendly, PDF & Email