Põhiline puudus – küttekolded ei vasta tuleohutusnõuetele (3)

Eilseks olid Lääne päästekeskuse töötajad kontrollinud tuleohutusnõuete täitmist üheksas Saare maakonna majapidamises. Neist neljas avastati tuleohutusnõuetele mittevastavaid küttekoldeid ja muid rikkumisi.

“Koostasime neli ettekirjutust. Peamine põhjus – lagunenud küttekolded. Need on tuleohtlikud. Ettekirjutusega peatatakse küttekolde kasutamine,” ütles vaneminspektor Aivar Mänd (fotol).

Vaneminspektori hinnangul olid nähtud küttekolded suisa pragunenud. Inspektorid nägid ka lõhki läinud pliidiraudasid. “Ühe ettekirjutuse tegin küttematerjalide hoiustamise kohta. Küttepuid ei tohi hoida liiga küttekolde ligidal. Sedagi nõuet kiputakse eirama,” märkis Mänd.

Positiivsena tõi vaneminspektor esile Laimjala vallas kogetu. “Minuga võttis ühendust sealne kohalik ettevõtlik inimene, kes lubas ühe majapidamise lagunenud küttekolde oma vahenditest korda teha. See on väga positiivne lähenemine. Abistajat ma tean, aga kahjuks ei tahtnud ta oma nime suure ringi jaoks välja öelda,” rääkis Mänd.

Kõigis kontrollitud majapidamistes olid suitsuandurid töökorras. Teati ka telefoni hädaabinumbrit 112.

Korstnate korrashoiuga jäid inspektorid samuti rahule. Aivar Mänd tuletas meelde, et kutseline korstnapühkija peab käima iga viie aasta tagant vähemalt korra majapidamistes küttesüsteemi korrasolekut hindamas.

Männi sõnul tehakse reide aastaringselt, peamiselt nendesse majapidamistesse, kus on ahiküte.

Veel mainis vaneminspektor, et pahatahtlikku suhtumist pole kontrollijad kohanud. Maja- ja korteriomanikud on mõistnud selle töö vajalikkust ja lubanud ametnikel rahulikult oma tööd teha. See kõik on ju inimeste tervise ja elu huvides.

Print Friendly, PDF & Email