Kirikuhoovis tahetakse veel puid maha võtta (2)

Kuressaare peatänava ääres asuva Püha Nikolai kiriku hoovis tahetakse lähiaastatel veel osa puid maha võtta, teha madalhaljastus, paigaldada pingid ning avada kirikuhoov linnarahvale ja külalistele. Samuti on Eesti apostlik-õigeusu kirik (EAÕK) võtnud lähiaastate kavva kiriku illumineerimise.

Kahel eelmisel aastal on kirikuhoovis maha võetud mitmeid puid ja EAÕK sooviks sel aastal juba enne kevade saabumist võtta maha veel kuus puud. Praegu kasvab kiriku ümber 11 saart, vahtrat ja mändi ning kuus noort istikut (vaher ja pensilvaania saared). Kiriku väitel on vanad puud ohtlikud nii kirikuhoonele, kirikumüürile, kõrvalhoonetele kui ka jalakäijatele.

EAÕK palub võimaluse korral liita linna tänavavalgustuse projektiga ka kaabli viimine kiriku aeda ja liitumiskilbi paigaldamine. Juhul kui see võimalikuks osutub, lubab EAÕK esimesel võimalusel kiriku ka valgustada.

Muinsuskaitse Saaremaa vaneminspektori Rita Peirumaa sõnul on kirikuhoovi kõrghaljastus pärit 1860. aastatest. Kaks kiriku aias kasvavat saarepuud on Peirumaa sõnul praegu koostatavas Kuressaare vanalinna haljastuse teemaplaneeringus märgitud kui olulised ja säilitamisele kuuluvad puud. Muinsuskaitse hinnangul võib raietöid teha vaid juhul, kui puude tervislik seisund muud lahendust ei võimalda.

Kuressaare linnavalitsus pöördus märtsis hinnangu saamiseks muinsuskaitse maastikuarhitektuuri ekspertnõukogu poole.

Print Friendly, PDF & Email