Kestab lesta- ja haugipüügi keeluaeg (4)

Käes on aeg, mil kalameestel on põhjust võrguga mere poole minema hakata. Pärast jää sulamist liigub punane kala, kindlasti ka siig. Aga võrku tuleb ka lesta ja haugi, kelle püük on praegu keelatud.

Lestapüügi keeluaeg algas 15. veebruaril ja kestab 15. maini. Soome lahel (ruut 32) kestab keeluaeg 31. maini. Haugipüügi keeluaeg algas 1. märtsil ja kestab 30. aprillini.

Mida toob kaasa keeluajal kaluri võrku sattunud haugi ja lestaga sadamasse tulek? Esiteks kindlasti trahvi. Trahvile järgneb aga kalavarule tekitatud kahju hüvitamine. Olenevalt kalakogusest võib väljanõutav keskkonnakahju olla rahaliselt 10 korda suurem kui trahvisumma.

Tulenevalt valitsuse määrusest nr 122 on lesta puhul ühe isendi kahjuhüvitamise määr 2 eurot, haugil 7 eurot. Püük keeluajal kuulub kalapüügiseaduse mõistes tõsiste rikkumiste valdkonda ja seega tuleb hüvitada viiekordne määr. See tähendab, et iga lesta eest tuleb maksta 10 eurot, iga haugi eest 35 eurot.

Kuidas siis toimida? Seadus ütleb üheselt, et keeluajal nimetatud kalu püüda ei tohi. Võrku sattunud kalad tuleb merel võrgust välja võtta, muud võimalust ei ole, ja merre tagasi lasta.

Ühe võrguga tuleb teha kontrollpüüki, kuigi ega seegi midagi 100% garanteeri.

Kutselist kalapüüki võib teha laevaga, mis on kantud kalalaevaregistrisse. Registrisse kandmata laevaga kala püüdes võib samamoodi saada lisaks trahvile nõude maksta keskkonnakahju.

Loomulikult on keelatud ka müüa kala, kellele on kehtestatud püügikeeld.

Heino Vipp
MTÜ Saarte Kalandus


Määrus nr 122

Kalavaru kahjustamine on kalale kahju tekitamine kala surmamise, vigastamise, muul viisil hävitamise või kala loomulikust elukeskkonnast eemaldamise teel, kui sellise tegevusega kaasneb seaduste või teiste õigusaktide nõuete rikkumine.

Print Friendly, PDF & Email