Kuressaare Pargi lasteaia lapsed teavad numbrit 112 (1)

HÄDAABINUMBER: Häirekeskuse üleskutsele reageeris Pargi lasteaed, moodustades üheskoos numbri 112. Foto: Marika Kuusk

HÄDAABINUMBER: Häirekeskuse üleskutsele reageeris Pargi lasteaed, moodustades üheskoos numbri 112. Foto: Marika Kuusk

Järgides päästeameti üleskutset, tähistas teisipäeval esmakordselt üle-eestilist 112 päeva ka Kuressaare Pargi lasteaed.

“112 teemat käsitletakse Pargi lasteaia õppekava kohaselt igal aastal kõikides vanuserühmades ehk lähtudes laste vanusest,” selgitas Pargi lasteaia õppealajuhataja Külli Poom. Ta rääkis, et teadvustamaks lastele hädaabinumbri 112 tähendust ja tutvustamaks sellega seotud ameteid, korraldati lasteaias mitmesuguseid ettevõtmisi. Hommikuringides vesteldi lastega teemal, miks seda numbrit vaja on, millal seda kasutada, kuidas sinna helistada ja mida siis öelda.

“Et räägitu lastele paremini kinnistuks, mängiti helistamine läbi: lastel tuli end tutvustada, öelda oma aadress, millisest linnast nad helistavad ning rääkida rahulikult ja arusaadavalt, mis juhtus,” ütles Külli Poom, märkides, et ega see kerge olnud. “Isegi täiskasvanutel on ohuolukorras raske rahulikuks jääda.”

Veel panid õpetajad lastele südamele, et nalja selle numbriga teha ei tohi, sest samal ajal võib kellegi elu päriselt ohus olla. Võeti ette veel muudki vahvat: anti esmaabi karukesele – puhastati haav ja seoti kinni, tutvuti esmaabivahenditega, vooliti plastiliinist number 112, joonistati pilte õnnetusjuhtumitest (tulekahjust, liiklusõnnetusest, vargusest), uuriti suitsuandurit ja räägiti, miks seda vaja on. Jalutuskäigul räägiti tänaval ähvardavatest ohtudest. Kogu teema võeti kokku, moodustades üheskoos õues numbri 112.

Külli Poom ütles, et kokkuvõtteks võib loota, et lasteaialapsed tunnevad hädaabi numbrit 112 ja teavad, millal sinna helistada. “Kuid ega sellega meie kui õpetajate töö veel tehtud ei ole, ohutusega seotud teemasid tuleb käsitleda järjepidevalt igal aastal ja ikka, nagu lasteaialapsele omane, neid läbi mängides.”

Lasteaia tänusõnad kuuluvad päästeametile ja ennetustöötajale Kätlin Poopuule, kes on alati valmis lasteaiaga koostööd tegema ning nõus külla tulema ja oma tööd tutvustama.

11. veebruaril tähistati Euroopa hädaabinumbri 112 päeva. Numbrilt 112 saab õnnetusjuhtumi korral päästjaid, politseid ja kiirabi kutsuda kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Eesti alustas ettevalmistusi hädaabinumbri 112 kasutuselevõtuks 1992. aastal ja üleriigiliselt võeti 112 kasutusele 2000. aasta alguses.

Print Friendly, PDF & Email