Tulud tuleks deklareerida 15 000 maakonna elanikul

DEKLAREERIMISEKS VALMIS: Olev Martinsoni sõnul saab ise valida, kas täita deklaratsioon interneti vahendusel või teenindusbüroos kohapeal. Viimasel juhul on teenindaja Kaire Pedanik valmis abiks olema. Foto: Sander Ilvest

DEKLAREERIMISEKS VALMIS: Olev Martinsoni sõnul saab ise valida, kas täita deklaratsioon interneti vahendusel või teenindusbüroos kohapeal. Viimasel juhul on teenindaja Kaire Pedanik valmis abiks olema. Foto: Sander Ilvest

Juba selle töönädala lõpus läheb 2013. aasta tulude deklareerimine suure hooga lahti. Maksu- ja tolliamet ootab Saare maakonnas ligi 15 000 deklaratsiooni esitamist.

Maksu- ja tolliameti (EMTA) Kuressaare teenindusbüroo juhataja Olev Martinson tõdes, et füüsilise isiku tuludeklaratsioonide esitamine on igal aastal saanud paljudele tavapäraseks tegevuseks. Et pilt selge oleks, loetles ta kõigepealt, kes siis õigupoolest on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama.

Kes peaks deklareerima

Tulusid peavad Martinsoni sõnutsi deklareerima füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile – vormile A – lisaks ka ettevõtlustulu vormi E); isikud, kes on saanud tulu, sh dividende, välismaalt.

Deklareerida tuleb seejuures nii Eestis maksustatav kui mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. “Seega olles Eestis maksustamise seisukohalt resident ning töötades pikemat või ka lühemat aega välismaal, on igal juhul vajalik esitada füüsilise isiku tuludeklaratsioon ja deklareerida välisriigis saadud töötasu,” kinnitas Martinson.

Deklaratsioon tuleb esitada ka neil, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid; lisaks tuleb deklareerida muud maksustamisele kuuluvad tulud, nagu näiteks tulu metsamaterjali või raieõiguse müügist, kasu kinnisvara võõrandamisest ja üüri- või renditulu.

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama isikud, kelle saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu 1728 eurot. “Pensionäride puhul lisandub üldisele maksuvabale tulule veel pensioni täiendav maksuvaba tulu 2304 eurot,” selgitas EMTA Kuressaare teenindusbüroo juhataja.

Kui inimesel tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust, on tasunud nt koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vmt, siis tuleb samuti tuludeklaratsioon esitada. “Siinjuures on vaja ikkagi tähele panna, et maksuhaldur saab tagastada aasta jooksul tasutud tulumaksu,” nentis Olev Martinson.

Tema sõnul esineb aeg-ajalt juhtumeid, kus inimene on küll teinud maksusoodustust andvaid kulusid, kuid töötasu ja seega ka sellest kinnipeetud tulumaksu puudumisega ei ole võimalik esitatud deklaratsiooni alusel midagi tagastada.

Tagastati üle kahe miljoni euro

Aasta tagasi esitati Saare maakonnas 14 810 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, sh 1917 abikaasade ühisdeklaratsiooni. Tulumaksu enammaksu tagastati 10 862 tuludeklaratsiooni järgi kokku 2 142 373 eurot.

711 esitatud tuludeklaratsiooni järgi aga kuulus täiendavalt riigieelarvesse tasumisele 707 323 eurot. “Seega ootame ligikaudu 15 000 üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamist,” märkis Martinson seekordse tulude deklareerimise kohta.


Tagastamine algab veebruari lõpus

Soovitatav on esitada tuludeklaratsioon tähtaegselt ehk 31. märtsiks ning deklareerida kõik maksustatavad tulud. Kõige rohkem jäetakse Olev Martinsoni sõnutsi deklareerimata välistulusid ning nende mittedeklareerijatega tegeleb maksuhaldur aasta teises pooles.

Alates 15. veebruarist on võimalik tuludeklaratsioone esitada elektroonselt. Eeltäidetud andmetega tuludeklaratsioonide väljatrükke saab samast ajast teha ka EMTA teenindusbüroos kohapeal. Kuressaares asub teenindusbüroo Tallinna tn 58 ning on tööpäeviti avatud 8.30–16.30, reedel kuni kella 15.30.

Neile maksumaksjaile, kes esitavad deklaratsiooni e-maksuametis/e-tollis ja kelle deklareeritud andmed ei vaja täiendavat kontrolli, alustatakse enammakstud tulumaksu tagastamist 28. veebruaril. Tulumaks tagastatakse deklaratsioonis märgitud pangakontole.

Paberil tuludeklaratsiooni esitanud maksumaksjatele alustatakse enammakstud tulumaksu tagastamist 20. aprillil.

Print Friendly, PDF & Email