Saaremaale koostatakse uus kalandusstrateegia

MTÜ Saarte Kalandus alustab peatselt uue kalandusstrateegia (2014–2020) väljatöötamist, mis peab valmima veel sel aastal.

Uue strateegia koostamise esimese sammuna esitas Saarte Kalandus põllumajandusministeeriumile päringu Saaremaa sadamates lossitud kala koguste ja liikide kohta 2014. aastal. “Tahame näha, kuidas on lossimiskohtade toetuse abil väljaehitamine kalapüügile mõjunud,” ütles MTÜ Saarte Kalandus tegevjuht Heino Vipp. Tema sõnul analüüsitakse saadud andmeid esmalt kitsamas ringis ja seejärel hakatakse neid tutvustama ka koosolekutel, mida viiakse valdades läbi seoses uue kalandusstrateegia koostamisega.

Enne koosolekute korraldamist saab strateegia koostajate juhtgrupp ka koolitust. “Põllumajandusministeerium valis hankega välja koolitusfirma, kes hakkab inimesi tegevusgruppides uue strateegia koostamiseks koolitama,” ütles Heino Vipp.

Saarte Kalanduse tegevjuht rääkis, et uue strateegia eelarve ja rahastatav tegevus on kõik veel lahtised. “Kindlasti saavad investeeringuid need sadamad, mis on praegu juba osalise rahastuse saanud. Uusi sadamaid tehakse vaid erandkorras, selline on eelinfo,” sõnas Vipp.

Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome sõnul on kalandusstrateegiate eelarved esialgu teadmata, kuna praegu pole paigas ka Euroopa kalandusfondilt Eestile antavad summad. Sellest aga sõltub, milliseid tegevusi on mõistlik strateegiates rahastada ja milliseid mitte. “Kuna sel perioodil on põhiliselt sadamaid tehtud, siis võib-olla ei peaks sadamate ehitamine enam esimene prioriteet olema,” lausus Soome.
“Pigem võiks see olla kala väärindamine, turustamine ja tegevuse mitmekesistamine, et kalurite sissetulekut suurendada,” lisas ta.

Saaremaa kalanduspiirkonna arengustrateegia (2009–2013) eelarvest said kõige enam raha sadamad, kokku eraldati toetust kümnele sadamale. Lisaks jagati toetust kala kvaliteetseks käitlemiseks vajalike seadmete ostmiseks, turismi edendamiseks ja koolitusreisidele.

Kokku tuli Saarte Kalanduse kaudu maakonna kalandusse ligi 4,1 milj eurot. “See summa ei ole lõplik, kuna osa taotlusi on osaliselt vaidlustatud, osa on menetlemisel,” lausus Vipp, kelle sõnul on Saarte Kalandusel võimalus kaasata lõppenud strateegiaperioodi hindamiseks oma ala eksperte. “Peamine hinnang tuleb anda ühingu liikmetel ja kõigil neil, kes kasutavad meetme 4.1 toel saadud teenuseid,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email