Muhu murdevõistlus akkab jälle pihta

Juba ammu uuritse ja küsitse igastpuolt ikka sellevoastase murdevõistluse kohta. Nüid oo laanid lõpuks paikas ja ma üia kohe kole nobesti maha koa, et akkab pihta! Nii palju mõttid ja teemasid, kut seevoastaseks võistluseks välja pakuti, põle masu terve eelmise viie võistlusega kokku koa oln. Õnneks tulli viimsel minutil välja, et teema olli mokaotsast juba mineva voasta võistluse lõpetamise aegus paika pantud.

Muhu muuseum ja Muhu Kess ja Liiva ja Hellamaa roamatukogud oo nüid jälle ennasimi kokku aan ja akkavad ootama teite murdevõistluse tüösid! Nõuke pisike ja lihtne teema oo – “Kala”. Kirjuta just misest tahes.

Põle ilmas-moas muhulast, kis põleks kalaga kokku puutun. Kala oo muhulastele oln lava pial ikka tähtsam levakõrvanegid kut tuhlis ja kaluritele ta oo ju päris levagid lava piale toon. Püiti seda kala siis siisammas randas või köidi kaugemal randpüükis. Ja neh, mis kalurid üksi! Omad aegu andis Seanaa kalatööstus tüöd ja leiba ui-ui kui paljudele muhulastele.

Ja oo neidki, kis raskest riigikorrast oolimata viel tänasel päävalgid võrku laskmas köivad. Kindlasti oo koa palju neid, kis mäletavad ja kis oo kuuln kõiksugu muistseid kuntsa merelköima või suure kalasaagi kohta. Ega meri põle naljategemise koht eluaegas oln ja kala põle koa loll, et iseenesest võrku jooseb.

Muidugid, kalamieste ulkas oo neid lobalõugasid ikka rohkem oln kut moamieste ulkas ja juu nende poslori ikka nüidkid viel mõni mäletab. Ja küllap mäletatse sedagid, et meri oo mitmed kalamehed omale võtn. Mõne oo välja annud, aga mõne omale jätngid.

Muidugid kui kala juba merest oo välja toodud, siis annab tetta ikka ühna mitmel peenel moel lava piale panna. Irmuskena oleks ju tiada soaja mõned kalaküpsetamise või -suitsutamise kunsid, kui mõni täiks nee äkist üles tähenda.

Kõik nee rändpüügid ja võrgulaskimised ja õngelaskmised ja Seanaa-elu ja puadijutud ja muud kalajutud tuleks nüid nobesti papri piale panna. Pane omad mõtted jutu sisse või laulu sisse – just so oma asi. Ja ikka jälle varjunimi tüöle piale ja pisikse ümbrikuga või eraldi arvutivailiga juure oma pärisnimi ja aadress ja televonninummer koa. Tüöd piaks siis jälle toimetama Liiva või Hellamaa roamatukoguse kas postiga või siis läbi interneti aadressi piale liivark@muhu.ee.

Töüsid oodetse kätte suuri neljabe tüöpääva lõpuks ehk siis 17. abrilli õhta kellu poole viieks. Miks just sõukseks aaks? Iidamast-aadamast oo tiada, et suuri neljabe ja suuri riede ollid nee päävad, kui muistsed muhulased omale kalaõnne välja meelitasid, kis omingu ühteteist malakatega pekstes ja kis lehmapasaga mõrdasid suitsutades.

Auindamiseks lähäb jälle nõnna kut minevoastagid muuseumi sünnipäeva aegas mai keskpaiku. Juu siis jälle annab tiada.

Nõnna et kenad nobed sulejoosu teitele jälle, kulla munuksed! Ja et ikka kala lava pialt ep lõppeks!

Print Friendly, PDF & Email