Sukles pääses Libliku mõrva kavandamise süüst (1)

Riigikohtu eilse otsusega jäi jõusse Andrus Suklese õigeksmõistmine maa- ja ringkonnakohtus. Suklest süüdistati tema endise äripartneri, Saaremaa ettevõtja Tullio Libliku mõrva kavandamises.

Esimese ja teise astme kohus leidis, et kuna kriminaalasjas kasutati politseiagendina isikut, kes ei olnud Eesti kodanik ega vastanud seega kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud nõuetele, olid kogutud tõendid ebaseaduslikud ja kohtukõlbmatud.

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi hinnangul on õigusalane koostöö ja välisriigi politseiasutuse töötajate kaasamine uurimistoimingute tegemisse võimalik, ja seda eriti Euroopa Liidu õigusruumis, kuid selleks peab olema selge õiguslik alus.

“Maa- ja ringkonnakohus leidsid õigustatult, et politseiagendi rakendamisel rikuti seaduse nõudeid ja tema kaasamise tulemusena saadud tõendid on lubamatud,” märkis kolleegium oma otsuses.

Samuti leidis kolleegium, et kriminaalasjas rikuti jälitustegevuse nõudeid seoses politseiagendi rakendamisega ka põhjusel, et see toimus riigiprokuratuuri, mitte kohtu loal.

Seetõttu jättis kriminaalkolleegium ringkonnakohtu otsuse muutmata ning prokuröri ja kaitsjate kassatsioonid rahuldamata.

Print Friendly, PDF & Email