Maaklerid kahtlevad tüssamisloo õigsuses (6)

Läinud nädalalõpul kogus meedias kõlapinda juhtum, kus Kuressaares majaosa müünud pere saanud maaklerilt tüssata. Saaremaal tegutsevad maaklerid kahtlevad, kas lugu ikka päris tõene on. Kui aga on, mõistavad nad selle hukka.

Üks mandril elav kodanik kirjutas reedel Delfi “Rahva hääle” rubriigis, et mõne aja eest otsustasid nad oma Kuressaares elanud memmest maha jäänud majaosa müüki panna. Valisid saarelt ladusa jutuga meesmaakleri ja jäid ostjat ootama. Saabuski maakler ühes huvilisega, kes leidis, et kinnisvara on ülihalvas seisus. “Suure ninakirtsutamise ning näpuga mööda seinu torkimise peale andsime hinnast peaaegu poole alla,” kirjutas kodanik.

Notari juures tabanud peret üllatus. Alles lepingut vaadates selgunud, et uueks omanikuks saab maakler ise. Nimelt maksnud too kahasse koos kohapeal käinud ostuhuvilisega, kes osutunud maakleri tuttavaks. Tehing tehti siiski ära.

Mõne aja möödudes avastasid nad majaosa samas seisukorras taas müügist, hind seejuures ligi kolmekordne. “Kui pärisin maaklerilt aru, kas nii on eetiline oma klientidega käituda, sain kiire vastuse. Kõik olevat korras ja tema tegelevat spekuleeriva kinnisvara majandamisega. Uurisin uuesti, kas selline etenduse andmine oma sõbra ostjaks mängimisel on ka normaalne. Jätkuvalt sain vastuseks, et tegu on äriga ning kõik on okei,” kirjeldas end tüssatuna tundnu.

Kahetsusväärne lugu

Saaremaal tegutsevad meesmaaklerid tõdesid väidetavat tüssamist kommenteerides, et pole sellisest juhtumist midagi kuulnud. OÜ Saare Kinnisvara maakler Kalmer Kruut kahtles, kas sel üldse mingi tõepõhi all on.

Samas kui selline intsident tõesti toimus, siis olnuks tema arvates maaklerist viisakas kohe öelda, et ostab majaosa ise ära, kui müügiga on kiire. “Keegi ei saa ju keelata maakleril ise ostmast, kui müüja sellega nõustub,” põhjendas ta.

Uus Maa Kinnisvara Kuressaare büroo juhataja Riho Mõisaäär kinnitas, et temalgi pole aimu, millise majaosa või maakleriga võib see juhtum seotud olla. Samuti kinnitas ta, et ei ole sellistest juhtumitest varem kuulnud. Tavapäraseks Mõisaäär maakleri säärast käitumist kindlasti ei pea.

Kinlux Vara OÜ juhataja Kaido Kruut nentis kirjelduse põhjal, et tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga. “Maakleri peamine ülesanne on tagada mõlemaid osapooli rahuldav tehing,” rõhutas ta.
Domus Kinnisvara maakler Jüri Aljas kahtles samamoodi, kas Delfis avaldatud kiri ikka tõene on. Seda kas või seetõttu, et juhtumi kirjeldaja on jäänud anonüümseks. Kõik see heidab aga ülekohtuselt varju kõigile kohalikele maakleritele.

Mis puutub teemasse üldisemalt, siis aeg-ajalt on Aljase sõnul kinnisvaraturul ette tulnud olukordi, kus mõni maakler on tegutsenud ebaeetiliselt.

Õige kinnisvaramaakler annab Aljase sõnutsi omanikule nõu kinnisvara müügihinna määramisel, olles enne ära teinud põhjaliku turuanalüüsi sarnase kinnisvaraga viimasel aastal tehtud võrreldavatest tehingutest ning ka hetkel sarnaste müügisolevate pakkumiste arvust ja hinnatasemest.

Domus Kinnisvara maaklerid lähtuvad Jüri Aljase kinnitusel oma töös eetikakoodeksist, mis muu hulgas kohustab maaklerit selgelt eristama oma ja teiste asjasse puutuvate osapoolte vahelisi ärisidemeid ning vältima huvide konflikti tekkimist.

Korralik maakler nii ei tee

Compakt Kinnisvara Kuressaare büroo juhataja Hans Teiv ütles, et kui juhtunu peaks tõele vastama, siis on tegemist õõvastava looga. Siiski sooviks ta enne hinnangute andmist kindlasti kuulda nn maakleri selgitusi.
“Järjekordselt tuleb tunnistada, et kahjustatud ei saa mitte ainult kinnisvara vahenduse maine, vaid äri maine üldisemalt,” märkis Teiv.

Compakt Kinnisvara juhatuse liige Martin Lember, kes polnud juhtunust samuti kuulnud, lisas, et kui loo faktid paika peavad, siis tundub tallegi maakleri tegu alatuna. “Maakler on turuga kursis olemist kasutanud heauskse kliendi kahjuks. Ei tahaks isegi selle härra ametiks maakler öelda, pigem pettur,” tähendas ta. Selline käitumine maakleri sildi all rikub Lemberi sõnutsi kõikide maaklerite mainet tervikuna.

Ta märkis, et kinnisvara ost-müük on rahakulukas ja keerukas protsess, mille kohta teadmisi mitte omajatel soovitas ta abi paluda asjatundjatelt.


Maakler peab lähtuma seadustest

Eesti kinnisvaramaaklerite koja (EKMK) juhatus on seisukohal, et anname oma hinnangu vaidlusalustele olukordadele üksnes sel juhul, kui on olemas kõikide asjasse puutuvate osaliste selgitused. Sellest tulenevalt ei saa EKMK kahjuks anda kommentaare konkreetsele juhtumile, sest puuduvad teise osapoole selgitused.

Üldisemas plaanis peab maakler oma tegevuses lähtuma kehtivatest seadustest, kutseline maakler ja maakler, kes on EKMK liige, peab oma tegevuses kinni pidama EKMK heade tavade koodeksist.

Võlaõigusseaduse § 623 (1) ja (2) kohaselt võib maakler olla vahendatava tehingu teine pool üksnes juhul, kui huvide konflikt on välistatud. Sel juhul peab maakler käsundiandjale teatama oma otsesest või kaudsest huvist tehingu suhtes.

EKMK heade tavade koodeksi kohaselt ei anna koja liige kinnisvaraobjektide või -turu kohta tahtlikult valeinformatsiooni ning ta ei tohi ära kasutada kliendi ebapiisavaid teadmisi tehingu läbiviimisest, seadusandlusest ja turuolukorrast.

Kinnisvarafirmade ja -maaklerite hulgas ei ole meile teadaolevalt selline tegevus levinud. Kindlasti esineb juhtumeid, kus kinnisvarafirma või -maakler ostab vara edasimüümise eesmärgil nn kiirmüügihinnaga, mis ongi reeglina turuväärtusest madalam. Tavaliselt on see seotud müüjapoolse vajadusega kinnisvaraobjekt kiiresti võõrandada ja sellest tulenevalt on ta valmis seda müüma turuväärtusest madalama hinnaga. Kindlasti peab see tegevus olema aga kooskõlas eelpool toodud seaduse ja EKMK heade tavade koodeksiga.

Kahjuks saab EKMK pidada järelevalvet üksnes maaklerite üle, kes omavad kutsetunnistust või kes kuuluvad EKMK liikmeskonda, ning nendega seotud pretensioone menetleb EKMK aukohus. Seetõttu soovitame alati pöörduda EKMK liikme või kutselise maakleri poole.

Ardo Lepp
EKMK juhatuse esimees

Print Friendly, PDF & Email