Maaomanik võib keelata oma maal jahipidamise

Kes selgitaks uut jahiseadust

KEELAS JAHI: Niina Kark, fotol Jussi nimelise metssea kujuga poseeriv maaomanik keelas juba kümmekond aastat tagasi jahipidamise oma maal. Foto: Aare Laine

Kes selgitaks uut jahiseadust?

Mind ärgitas kirjutama 7. novembri arvamuslugu “Jahmatav ajujaht”. Olen ise sarnase olukorra üle elanud kunagi kümmekond aastat tagasi. Pean väikest turismitalu ja ühel oktoobripäeval avastasin kämpingutest vähem kui saja meetri kauguselt hääleka ajuliini. Kütiliin oli küll kaugemal. Samal ajal olid õuel ka mõned välismaalastest kliendid, kes jälgisid toimuvat hämminguga.

Meie vestlus RMK jahijuhatajaga tulemust ei andnud. Vähemalt tollase jahiseaduse kohaselt nemad seadust ei rikkunud ja vabandamiseks põhjust ei leidnud. Mina tundsin aga, et minu huvisid on riivatud. Asi lõppes sellega, et keelustasin jahi oma maal. Nii ei olegi mu maja läheduses enam kümmekond aastat jahti peetud.

Juunist 2013 kehtib uus jahiseadus, mis peaks andma maaomanikele täiendavaid õigusi jahipidamise suunamisel. Paraku ei ole juhtunud nägema ühtegi sellekohast pikemat käsitlust, mis vastava seaduse lihtsale inimesele üheselt mõistetavaks teeks. Ei riigiametnike, jahimeeste ega ka ühegi juristi poolt. Rohkem on räägitud ulukikahjustustest.

Lahtiseletamist vajaks jahiseaduse § 6 “Maaomaniku õigused jahinduses”, samuti § 25 “Kinnisasja kasutamine jahipidamiseks”.

Niina Kark
jahimaal elav kohalik elanik ja väikemaaomanik


Niina Kargi küsimustele vastas advokaadibüroo Veso & Partnerid vandeadvokaat Indrek Veso

Jahiseaduse § 6 järgi on maaomanikul õigus korraldada oma maal väikeulukijahti. Kui maaomanik aga jahipidamise keelustab, ei saa ta korraldada ka väikeulukijahti?

Tulenevalt jahiseaduse paragrahvist 6 on maaomanikul õigus lubada ja seada tingimusi jahi korraldamiseks, pidada väikeulukijahti või keelata jahipidamine oma maal. Väikeulukijahti on maaomanikul õigus korraldada kas ise väikeulukeid küttides või andes selle õiguse teistele (jahiselts või kolmandad isikud). Samas tuleb tähelepanu pöörata, et kui maaomanik on oma maal jahipidamise keelustanud, siis ei tohi ta ka ise väikeulukeid jahtida ega selleks luba anda.
Väikeuluki jahtimiseks tuleb jahipiirkonna kasutajalt (jahiselts) taotleda jahiluba. Jahipiirkonna kasutaja on kohustatud kehtiva jahitunnistuse alusel andma tasuta jahiloa väikeulukite küttimiseks oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule või tema määratud isikutele. Maaomanik määrab küttida lubatud jahiulukid ja loa kehtivusaja (kui jahti lubatakse pidada kolmandatel isikutel) kuni üheks jahiaastaks.

Edasi loe laupäevasest Saarte Häälest.

Print Friendly, PDF & Email