Voodilinast tehtud rahvuslipp tähistas uue ajastu algust (2)

Voodilinast tehtud rahvuslipp tähistas uue ajastu algust

Foto: Saaremaa muuseum

Jõululaupäeval 25 aastat tagasi tõmmati Kuressaare linnuse torni sinimustvalge lipp. Kuressaare oli pärast Eesti okupeerimist esimene linn, kus rahvuslipp jäi paariks aastaks lehvima. Esimesi lippe õmmeldi kodus ja selleks kasutati näiteks voodilinu.

1988. aasta lumise jõululaupäeva keskpäevaks oli Kuressaare lossihoovi kogunenud kenake rahvahulk. Kohal oli laulukoor, kirikuõpetajad, peeti kõnesid ja lauldi rahvuslikke laule. Inimeste seas käis ringi ka raadiomees Aare Laine. Ürituse kulminatsioon saabus siis, kui Rahvarinde kohalik eestvedaja Valter Hommik linnuse kaitsetorni (madalam torn – R. V.) katusel olevast luugist välja ronis ja rahvuslipu lehvima tõmbas.

Vaid veidi rohkem kui aasta enne seda oli okupeeritud Eestis Võrus esimest korda heisatud sinimustvalge lipp, mida võimukandjad maha ei võtnud. Rahvusvärve ja rahvuslippe kasutati üritustel aina agaramini ja julgemini.

Juunis võttis ENSV ülemnõukogu presiidium vastu seadluse Eesti rahvusvärvidest ja rahvuslipust, millega sinine, must ja valge tunnistati Eesti rahvusvärvideks.

Edasi loe laupäevasest Saarte Häälest.

Print Friendly, PDF & Email