SÜG unistab ujulast, Vanalinna kool remondist (5)

Saaremaa ühisgümnaasium peab üheks olulisemaks eesmärgiks ujula-käsitöökeskuse ehitamist, Kuressaare Vanalinna kool aga hoone remonti ja võimla juurdeehitist.

SÜG-i direktori Viljar Aro sõnul on aastaiks 2014–2020 koostatud arengukavas igasugu mõtteid – kaugemaid ja lähemaid, neid, mille teoks tegemine nõuab palju raha, ja ka selliseid, mille teostamiseks pole raha vaja. “Mõtted peavad aga arengukavas kirjas olema – kui neid seal pole, siis ei hakata raha taotlemiseks esitatud projekti isegi läbi vaatama,” rääkis Aro. “Mida laiem on arengukava ja mida rohkem on seal unistusi, seda rohkem on võimalusi projekte kirjutada ja ehk ka raha saada.”

Kuigi ujula-käsitöökeskust on dokumendis nimetatud hädavajalikuks, et tagada õpilaste tasakaalustatud vaimne ja füüsiline areng, kuulub see Aro sõnul siiski kaugemate plaanide hulka.

Unistada tuleb suurelt

Küsimusele, millal kauaräägitud ujula-käsitöökeskus kord tegelikkuseks saada võiks, vastas direktor Viljar Aro, et seda ta ei tea. “Jupp aega enne masu oli jutuks, et keskus valmib ajaks, kui Saarte mängud Saaremaal peetakse.
Sellist sündmust Saaremaal lähemal ajal aga silmapiiril pole. Samas – unistada tuleb julgelt ja suurelt, siis on võimalik, et üht-teist ka täide läheb.”

Kool on mõelnud ka õuesõppeklassi ja vee-elustiku uurimiseks tiigi rajamisele. Hoone ette soovib SÜG aga päikesekella ja välimale lauda.

Koolimajas soovib SÜG pikendada lifti teekonda neljandale korrusele – et inimesed, kel käimine raskendatud, saaksid hoones paremini ringi liikuda. “Miks ei võiks lift sõita katuseni, kust oleks linnale kena vaade ja saaks üles seada teleskoobi?” arutles direktor. “Praeguses Vanalinna koolis, kus enne sõda gümnaasium töötas, oli ju kuppel teleskoobi jaoks.”

SÜG loodab etapiti jätkata ka õpilaskodu remonti, muretseda oma keskkonnahariduskeskusse ajakohasemat laboritehnikat ja püsiekspositsiooni ning soetada tahvelarvuteid õpilastele ja õpetajatele.

Vajalikud investeeringud loodab SÜG teha eelkõige projektiraha kaasates.

Veel on eelnõus kirjas mõte võtta tööle esimese klassi abiõpetaja, koostada klassijuhataja käsiraamat ning asutada tehnikaringid eelkõige keskastme poistele. Kool loodab hakata efektiivsemalt kasutama oma raadiot ja teha see kuulatavaks kõigis ruumides.

Loodab linnalt abi

Kuressaare Vanalinna kooli arengukava eelnõus on lähema nelja kuni seitsme aasta oluliste eesmärkidena kirjas hoone siseruumide remont, katusekorrusele lisaruumide ehitamine ja võimlakompleksi juurdeehitise lõpetamine. Nende töödega peaks ühele poole jõutama 2017. aastaks.

Selleks ajaks tahab kool renoveerida ka oma staadioni, et parandada tingimusi kehalise kasvatuse õuetundide tarvis, ning rajada õuesõppeklassi või mänguväljaku.

“Palju asju tahaks teha, aga kuidas need õnnestuvad, on muidugi iseasi,” ütles KVK direktor Sulev Soodla. “Kuidas raha liigub, ei otsusta ju meie.”

Soodla sõnul loodab kool enamiku investeeringuid teha linnavalitsuse toel. “Meie munitsipaalkoolina seda raha kuskilt taotleda ju ei saa,” põhjendas ta.

Koolis on kavas sisse seada õpilase rahunemise ruum, et õppekeskkond oleks klassitunnis turvalisem ja toetaks õpilaste arengut.

“Tänapäeval on õpilasi, kel emotsioonid võivad nii-öelda üle keeda,” selgitas Soodla. “Omaette ruumis saaks õpilane maha rahuneda, rahulikult mõelda ja tegeleda oma õpikute-töövihikutega.”

Samuti peab KVK plaani avada väikeklass – lastele, kes suures klassis töötada ei saa ning kes vastava komisjoni otsuse kohaselt teeksid seda väikeklassis. “Õpiraskustega laste klass meil juba on,” märkis Soodla.

Esimeses kooliastmes soovib KVK korraldada aktiivseid mängulisi vahetunde.

Print Friendly, PDF & Email