Kihelkonna volikogus vaieldi revisjonikomisjoni juhtimise üle

Kihelkonna vallavolikogu eile kell kolm päeval alanud istungil kinnitati volikogu alaliste komisjonide arv ja nende esimehed. Ainuke vaidlus tekkis revisjonikomisjoni esimehe pärast. Nimelt seadis opositsioonivolinik Meelis Laido Sirje Raigi kõrvale üles oma kandidatuuri.

Häältega 6 : 3 valiti esimeheks siiski Sirje Raik. Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Meelis Laido ja Maret Kaju. Teiste komisjonide liikmed esitavad komisjonide esimehed kinnitamiseks järgmisel volikogu istungil.

Kihelkonna kooli hoolekogus esindab valda Karl Teär. Rene Reinsoo kuulub hoolekogusse lapsevanemana. Saaremaa omavalitsuste liidus esindavad Kihelkonnat vallavanem Raimu Aardam ja volikogu esimees Rene Reinsoo, keda asendavad asevallavanem Tormis Lepik ja volikogu aseesimees Karl Teär. Vallavalitsuse liikmed on Tormis Lepik, Leili Poobus, Laine Murd, Urmas Lambut ja Mare Kurvits.

Informatsioonina võeti teadmiseks veehinnaga seonduv. Leiti, et vee seekordsele hinnatõusule vastuseis võib ühel hetkel inimeste kulutused kontrolli alt välja viia, kui hinnatõus tulevikus siiski tuleb. Nüüd on Kuressaare Veevärgi 15-protsendilise hinnatõusu kinnitamine vallavalitsuse voli.

Print Friendly, PDF & Email