Naabrimees raius kirvega seltsimaja elektrikaabli läbi (20)

Naabrimees raius kirvega seltsimaja elektrikaabli läbi

ELVE LEPIK: Me ei teadnud, et olemasoleva kaabli uuega asendamine tuleb kellegagi kooskõlastada. Foto: Aare Laine

Salme vallas asuva Anseküla põllumeeste seltsi juhatuse liikme Elve Lepiku sõnul jättis arusaamatus naabriga seltsimaja elektrita.

“Temaga on väga raske kontakti saada, sest ta on väga ärritunud,” rääkis Saarte Häälele Lepik, kelle teada oli kaabel selle läbiraiumise ajal voolu all.

“Hetkel oleme vooluta, aga küll see asi laheneb,” ütles Lepik. Seltsimaja ehitamise eestvedaja sõnul tekkis neil tüli naabriga sellest, et ehituse käigus asendati maa-alune elektrikaabel, mis kulges üle naabri maa, uuega.

Kirvega kaabli kallale

Et toiming jäi aga maaomanikuga kooskõlastamata, raius eelmisel nädalal üle pika aja kohale ilmunud omaniku poeg kaabli kirvega puruks.

“Madalpinge ja puuvarrega kirves. Ei juhtu seal midagi,” ei uskunud Elve Lepik, et naabri elu oleks ohus olnud.

Kaabliraiuja Lembit Kuusk oli tõepoolest väga ärritunud. “Kes teile edastas selle probleemse info,” uuris ta ajakirjanikult. “Praegu tegeleme asjaga ise ja nõuame privaatsust, mis on, nagu selgub, niigi kontrolli alt väljunud,” teatas ta. “Mina esitan nõude, et see juhtum ei kajastuks meedias, sest see pole seda väärt. Kui juhtum on leidnud lahenduse, siis pöördun ise meedia poole, sest minule on tekitatud kahju,” lõpetas Kuusk jutu.

Salme valla ehitus- ja maanõuniku Jüri Kluge arvates on ennekõike tegemist naabrite tüliga.

“Seal oli siuke jama, et seltsimaja pani endale uue kaabli sama koha peale, kus oli vana kaabel. Naabrimees tuli kohale ja avastas kaabli, sest tööd olid lõpetamata,” kirjeldas Kluge.

“Seitse aastat pole nad Elve jutu järgi seal kohapeal elanud. Tema (Elve Lepik – toim) ei tea ka seda elektrivärki täpselt ja seega jäid tööd kooskõlastamata,” vahendas ehitusnõunik Lepikult kuuldut.

Kaabli läbiraiumist vallavalitsus muidugi heaks ei kiida. “Ei tea, miks ta nii hoogu läks. Vastanud ta meile pole. Kutsusime ta vallamajja vestlusele,” ütles Kluge.

Elektrilevi kommunikatsioonispetsialisti Kaarel Kutti jaoks on naabrite omavaheliste suhete kirvega lahendamine uus kogemus.

“Mõlemal kinnistul on liitumispunkt ajalooliselt nii kujunenud, et see on elektriposti otsas, mitte kinnistu piiril, ja jääb seega Kuuse eramaale,” ütles Kutti.

Pole mõistlik tegu

Tema sõnul on üle Eesti küllalt neid kohti, kus liitumispunkt jääb võõrale maale. Liinivõrk ehitati ajal, kui omandisuhted ei olnud veel olulised. “Tegelikult ei tohi meie enam liitumispunktist alates midagi teha, sest tegemist on sisevõrguga,” selgitas ta olukorda.

Kuid kirvega kaabli kallale minek pole samuti mõistlik. Tegelikult on see ju eluohtlik. Kutti sõnul käis käidukorraldaja kohapeal ära. Lahtine kaabliots oli siiski ära isoleeritud, nii et voolu sealt keegi ei saa. Loo ainus lahendus oleks naabrite äraleppimine, leidis Kaarel Kutti.


Arvesti õigeim asukoht on liitumispunktis ehk omandi piiril

Kliendiga sõlmitud võrgulepingus on märgitud kliendi elektripaigaldise liitumispunkt võrguettevõtja võrguga, mis määrab ära piiri võrguettevõtjale (näiteks Elektrilevi) ja kliendile kuuluva elektrisüsteemi vahel.
Liitumispunktist ühele poole jääb võrguettevõtjale kuuluv elektrivõrk ja teisele poole kliendile kuuluv elektripaigaldis, mis võib mõnikord sisaldada ka kümnete meetrite kaupa elektriliine. Selle elektripaigaldise ehitamise korraldab ja korrashoiu eest vastutab klient ise.

Võrguühendusi välja ehitades planeeritakse liitumispunkt üldjuhul krundi piirile. Siiski ei ole see kaugeltki ainus võimalik liitumispunkti asukoht. Liitumispunkt võib asuda näiteks hoone seinal, tänaval elektrikilbis, õhuliini mastis või mitmel pool mujal. Kokku on olemas vähemalt 16 võimalikku liitumispunkti asukohta ja need võivad jääda kliendi kinnistust nii sisse- kui ka väljapoole. Liitumispunktide asukoht on tingitud konkreetse võrgu omapärast ja asukoht võib aja jooksul muutuda. Näiteks tänavate või elektrivõrgu ümberehitamise tõttu – kui õhuliin asendatakse maakaabliga, ei saa ka liitumispunkt asuda enam õhuliini mastis. Ühtset ja kindlat liitumispunkti asukohta seega ei ole, samuti ei paikne liitumispunkt sugugi alati kliendi kinnistul.

Jaanus Tiisvend
Elektrilevi OÜ juhatuse liige

Print Friendly, PDF & Email