Kalapüük muutub kallimaks (4)

Kalapüük muutub kallimaks

NASVA MEHED PÜÜGIL: Saare maakonnas tõuseb ühe- kuni kolmemeetriste ääremõrdade tasu ning avaveemõrra, kalda- ja põhjanooda ning nakkevõrgu tasu. Foto: Sander Ilvest

Vabariigi valitsuse määruse eelnõu näeb mitme püügivahendi osas järgmisel aastal ette kalapüügiõiguse tasumäära tõusu. Saare maakonnas kallineb kõige enam jõemõrra kasutamine Nasva jõel.

Määruse eelnõu “Kutselise kalapüügi võimalused ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks” kohaselt tõuseb Saare maakonnas ühe- kuni kolmemeetriste ääremõrdade tasu ning avaveemõrra, kalda- ja põhjanooda ning nakkevõrgu tasu, mis on seotud nende püügivahenditega 2012. aastal saadud suuremate saakidega.

Ühe- kuni kolmemeetriste ääremõrdade tasu tõuseb 5,27 eurolt 7,17 eurole, avaveemõrra tasu 5,91 eurolt 6,67 eurole, nakkevõrgu tasu 1,36 eurolt 1,85 eurole, põhjanooda tasu 54,55 eurolt 66,30 eurole ja kaldanooda tasu 0,95 eurolt 2,83 eurole.

Seevastu kastmõrraga püüdmise tasu langeb Saare maakonnas 11,6 eurolt 10,64 eurole ja kuni 1-meetrise suukõrgusega ääremõrra tasu 1,37 eurolt 1,16 eurole.

Sarnaselt 2013. aastaga jääb Saare maakonnas ka järgmisel aastal kehtima seadusega lubatud väikseim püügiõiguse tasu ehk 0,95 eurot pööri- ja veonooda, angerjarüsa, 100 konksuga õngejada ja tõstevõrgu kasutamisel.

Rannikumere ulatuses ei ole püügiõiguse tasu maakondades ühesuurune, sest vete erinev kalarikkus mõjutab saagi suurust ja liigi koosseisu, mis tingib ka saagi väärtuse erinevuse. Samas on eelnõu koostamisel silmas peetud, et ühiseid kalavarusid kasutavates piirkondades hinnad väga oluliselt ei erineks.

Püügiõigustasu kehtestamisel võib maakonnad jagada tinglikult kolme gruppi, kus kalavaru seisund on enam-vähem sama: 1) Lääne, Saare, Hiiu maakond; 2) Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa; 3) Pärnumaa. Pärnu maakonnas on püügiõiguse tasu enamiku püügivahenditega kõrgem kui teistes rannikumerega piirnevates maakondades ja seda just seetõttu, et pärnakate saagid on palju suuremad.

Siseveekogudest toimub Saaremaal kutseline kalapüük Nasva jõel ja Mullutu lahel. Ääremõrra kasutamine Mullutu lahel kallineb 57,23 euro pealt 60,78 eurole. Nasva jõel tõuseb jõemõrra kasutamise tasu 25,06 eurolt 44,93 eurole.

“Nende tasudega on nii, nagu ta on, jõepüügi kohta ei ole see eriti suur,” ütles Nasva kutseline kalur Ülo Tammeväli, kelle sõnul on probleem hoopis selles, et kalaturg on aasta-aastalt kahanenud.

Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel püütava räime ja kilu püügiõiguse tasumäär tõuseb tonni eest 3,35 eurolt 3,52 eurole. Lesta püügiõiguse tasu tõuseb 10,10 eurolt tonni eest 10,60 euroni, tursa püügiõiguse tasu jääb aga samaks, sest viimastel aastatel on saagid tugevalt vähenenud.

Print Friendly, PDF & Email