Kuressaare linn käivitab uut huvitegevuse registrit

1. november oli kuupäev, mil kõigil Kuressaare lapsevanematel tuli oma lapse huvitegevus registreerida uude registrisse aadressil huviharidus.kuressaare.ee, mille nimekirjade alusel toimub huviringide rahastamine ehk pearaha maksmine.

“Registri eesmärk on koondada ühtsesse avalikku veebipõhisesse keskkonda linna eelarvega seotud huvihariduse kogu info, pakutavad valikuvõimalused,” ütles Kuressaare linna haridusnõunik Õilme Salumäe.

Ta lisas, et registrisse on kohustatud oma andmed sisestama ka kõik linna eelarvest finantseeritavad huviharidust pakkuvad õppeasutused, nii üldhariduskoolid kui ka huvikoolid, ning kõik linna eelarvest toetust taotlevad erahuvikoolid ja spordiklubid.

Vabatahtlikult võivad registrisse oma andmed sisestada ja kasutada seda kui õpperühmadesse registreerimise keskkonda aga kõik Kuressaare linnas tegutsevad huvihariduse korraldajad.

Salumäe sõnul on seega registri asutamise eesmärk senise info koondamine ja ühtlustamine ning teisalt sidumine tegeliku kasutusega. Registri andmed on aluseks arvelduste korraldamisel ning lähteandmeteks tulevastele analüüsidele ja arengute planeerimisele.

Eile hommikul oli registris kinnitatud 1762 huvihariduses osalemist, mille taga oli 941 last. Mõni laps käib ühes, osa aga mitmes ringis. Lapsevanemaid oli registriga liitunud 901.

Kuna register on sel õppeaastal alles uus, seda nii tegijate kui ka osalejate poolt vaadatuna, on esimene aasta Salumäe sõnul kindlasti ka käivitumisraskuste aasta, kus kõige olulisem on info edastus.

Juba järgmisest nädalast on registrisse võimalik siseneda ka mobiili-ID abil.

Print Friendly, PDF & Email