Rula ja elekter

Ei saa kuidagi heaks kiita noorte omaalgatust ehitada varisemisohtlikusse hoonesse kahtlase väärtusega rulatamisrambid. Natuke kiitust tahaks ettevõtlikele noortele aga siiski jagada. Ehk peaks ka täiskasvanud neist uljaspeadest eeskuju võtma ja pideva soigumise asemel midagi ka ära tegema.

Kui ikka sinu tallu tuleva elektriliini ääres on kaldus puu, mis järgmise tormiga ilmselgelt liinile kukub, võiksid elanikud selle puu omaalgatuse korras maha võtta. Maaomanikult võiks enne selleks luba küsida. Elektrivõrkude haldajalt loa taotlemine lõpeks aga ilmselt mõne kuu pärast vastusega, et arvestades teo ohtlikkust ei saa nad sellist isetegevust lubada.

Kahjuks on nii, et rulaga sõitmist saab nautida vaid teatud vanuses. Noortel ei ole aega, et oodata suurte inimeste poliitmängude tulemusi. Nemad tahavad sõita nüüd ja kohe. Ja kui täiskasvanud ei ole neile selleks tingimusi loonud, siis teevad nad seda ise. Kas või kontide murdmise hinnaga.

Print Friendly, PDF & Email