Vääriselupaikade eest makstav hüvitis suureneb

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas määruse, mis suurendab vääriselupaikade kaitsmise eest metsaomanikule makstavat hüvitist tulumaksu ehk 21 protsendi võrra.

Erametsakeskus on täiendavate maksetega juba alustanud ja suurenenud hüvitis jõuab lähinädalatel kõigi metsaomanikeni, kelle osamaksete tähtaeg on 2013. aastal ja hiljem.

Vääriselupaikade hoidmine on vabatahtlikult võetav kohustus, mida riik toetab, kompenseerides metsa raiumata jätmise tõttu saamata jääva tulu. Praegu on eramaadel olevatest vääriselupaikadest lepingutega kaitstud vaid kümnendik.

Saaremaal asuvate vääris-elupaikade kaitseks on sõlmitud alates 2007. aastast 24 lepingut, mis hõlmavad 58,6 hektarit metsaala. Kokku makstakse saarlastele iga-aastaseid osamakseid summas 10 742 eurot. Suure osa Saaremaal kaitstavatest aladest moodustavad mitmesugused laialehised metsad, võsastunud puisrohumaad ning männi-, kuuse- ja kasesegametsad.

Vääriselupaiga olemasolu saab maaomanik kontrollida metsaregistrist register.metsad.ee ja keskkonnaametist. Lepingu sõlmimiseks tuleb pöörduda keskkonnaametisse, kus arvutatakse vastava programmi alusel välja kasvava metsa väärtus ja kompensatsiooni suurus. Leping sõlmitakse 20 aastaks.

Print Friendly, PDF & Email