Koguvas toimusid Muhu Karika laskevõistlused (1)

Sel nädalavahetusel sai teoks Kaitseliidu Saaremaa maleva pealiku kolonelleitnant Kristjan Moora lubadus, et järgmist laskeharjutust saavad ka muhulased uudistada.

Rahvas kutsuti vaatama tankitõrjekahurite laskeharjutust, mis toimus pühapäeval kell 11–14 Koguva karjääris. Samas oli avatud ka relvanäitus. Hulk muhulasi võttis Saaremaa maleva kutse rõõmuga vastu, tuldi koos peredega.

Kaitseliidu Saaremaa maleva ja Pärnu maleva tankitõrjeallüksustesse kuuluvad kahurimeeskonnad treenisid Rootsi tankitõrjekahurite kasutamist esmalt kahuri rihtimiseks kasutatavast märkimispüssist 400–650 m kaugusel asuvatesse märklehtedesse sooritatud laskudega. Seejärel anti 12 kõige täpsemale mehele võimalus ka kahurimürsuga tulistada.

Täpseim laskja tabas 650 m kaugusel asunud märklehte mürsuga otse kümnesse ja temale otsustati ka anda sel aastal Saaremaa malevas esmakordselt parima tankitõrjelaskuri rändkarikas.

Laskevõistluste rändauhindadena jagatavad uhked karikad annetas maleva liige Joel Nõukas Saaremaa sõjavara seltsi kogudest, võistkondliku karika annetas Rootsi Kodukaitse esindaja Jan Kjellberg.

Võistlustel osales 39 laskurit, lisaks saarlastele Viru, Valga, Pärnu, Harju, Tallinna ja Rapla maleva võistkonnad ja mitme laskurklubi esindajad. Täpsuskütte oli kokku 18, optilise sihikuga sõjapüssist laskvaid snaipreid 21.

Kristjan Moora sõnul andsid osalejad Muhu Karika korraldajatele juba hulga positiivset tagasisidet koos lootusega, et see võimalus muutub traditsiooniks.

Snaiprite väljaõppeks vajalikke lasketreeninguid on maleval kavas korraldada enamjaolt sügisel ja talvel. Moora hinnangul on talvel pakasega lasketingimused hoopis teised. “Praegusel võistlusel sadas vihma, puhus hootine külgtuul, alguse tihe vihm ja hiljem udu lõid realistlikud lahingutingimused,” lausus Moora.

Print Friendly, PDF & Email