Üleskutse: Järeleaitamise asemele eestvedamine (1)

Hea kohaliku volikogu vastne liige! Kõigepealt õnnitlen teid – valituks osutumine on juba saavutus omaette. Teisalt ka väga suur vastutus inimeste ees, kes on oma hääle teile andnud.

Nüüd seisavad omakorda teil ees valikud. Mul on teile kaks soovitust. Esiteks, et teie peamine aur koalitsioonide moodustamisel ja järgmise nelja aasta arengu kavandamisel ei läheks järeleaitamisele. Just järeleaitamisega oleme viimased kümme aastat Eesti riigis suuresti tegelenud. Sajad korda tehtud koolimajad ja lasteaiad, ehitatud sillad ja teed, uued rahvamajad ja linnasüdamed on see, kuhu on läinud väga palju aega, energiat ja raha.

See ei ole olnud vale valik. Seda pidi tegema, sest veel kümmekond aastat tagasi oli väga suur osa neist tõsiselt näruses seisus.

Ent kuidas nüüd edasi? Kindlasti leiab veel üht-teist, kus tuleks tegeleda järeleaitamisega. Aga sellest ei sõltu teie kodupaiga tulevik. Näiteks kultuurimaja hea põranda pärast ei tule ükski inimene teie omavalitsusse elama ja vaevalt et keegi selle pärast ka lahkub.

Järeleaitamine peab asenduma eestvedamisega. Kui piirkonna peamine probleem on vähenev rahvastik, siis tuleb teil väga selgelt läbi mõelda, kuidas muuta oma kodupaik elamissõbralikumaks. Eelkõige taandub see küsimus töökohtadele. Mis on piirkonnas see majandusharu, millel on potentsiaali ja konkurentsieelis võrreldes naabritega? Kui inimestel on tasuv töö, millega peret toita, ei meelita neid mujale isegi tasuta ühistranspordiga.

Vähemalt sama oluline on omavalitsuste struktuuride ja teenuste pakkumise ratsionaal-ne ülevaatamine. Millise struktuuriga koolivõrku piirkonnas tegelikult vaja on? Kas teil jätkub ka raha selle ülalpidamiseks? Neid ja sarnaseid küsimusi tuleb esitada omavalitsuste kõigi peamiste tegevusvaldkondade kohta.

Minu teine soov on, et te mõtleksite omavalitsuse tulevikule. Üsna pea saadame omavalitsusreformi seaduse eelnõu teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks ning selle plaani järgi tuleb just teil teha järgmisel aastal valik, milliste naabritega oma jõud ühendada.

Vaadake ja mõelge, kuidas inimesed käivad ja liiguvad, ning mis on nende soovid ja tõelised valupunktid. Kui pere tahab last panna naabervalla muusikakooli, kas siis on ainus lahendus paluda neil ka elukoht sinna registreerida, et ei peaks oma eelarvest kulusid hüvitama, või on hoopis targem mõelda jõudude ühendamisele? Neid küsimusi küsides ja vastuseid otsides proovige lähtuda reaalsetest oludest ja sellest, milliseid valikuid on kohalikud inimesed oma elu korraldades teinud.

Suure tõenäosusega valiti see volikogu sellisel kujul viimast korda. Ma soovin ja loodan, et te lähete oma kodukoha ajalukku just positiivsete ja edumeelsete eestvedajatena.

Siim Kiisler
Regionaalminister

Print Friendly, PDF & Email