Probleeme puhkeajaga esines viies Saaremaa ettevõttes (14)

Saare maakonnas on tänavu puhkeaja reeglite rikkumisi avastatud viies ettevõttes, neist kaks tegelevad piima töötlemisega, üks rikkumine toimus kaupluses, majutusettevõttes ja puhastusteenuseid pakkuvas firmas. 

“Ühegi rikkumise kohta väärteomenetlust ei alustatud,” ütles tööinspektsiooni teabeosakonna avalike suhete peaspetsialist Sander Sõõrumaa. Eestis tervikuna on tööinspektsioon üheksa kuuga tuvastanud 74 igapäevase või iganädalase puhkeaja reeglite rikkumist, mille kohta on alustatud 21 väärteomenetlust.

Tulenevalt töölepinguseadusest peab töötaja nädalas puhkama vähemalt 48 tundi järjest. Summeeritud tööaja arvestuse korral peab töötaja nädalas saama puhata vähemalt 36 tundi järjest. Teistsugused kokkulepped on tühised.

Tööinspektsiooni töösuhete osakonna juhataja Meeli Miidla-Vanatalu sõnul on puhkeaja reeglite eiramine oluline rikkumine, mis kahjustab töötaja tervist.

“Peamisteks murekohtadeks võib nimetada, et töövahetuste pikkused on pikemad kui 13 tundi, kahe töövahetuse vahele jääv puhkeaeg on vähem kui 11 tundi, valveaega kuritarvitatakse või ei võimaldata iganädalast ja igapäevast puhkeaega, mille tulemusena töötavad inimesed üle 200 tunni kuus,” lisas Miidla-Vanatalu.

Seadus eeldab, et iganädalane puhkeaeg on laupäev ja pühapäev, kuid töötaja ja tööandja võivad kokku leppida ka teisiti. Näiteks võib tööajakava alusel töötavale isikule anda puhkeaega ühel nädalal esmaspäeval-teisipäeval ja järgmisel nädalal neljapäeval-reedel. Oluline on, et puhkepäevad oleksid järjestikku.

Print Friendly, PDF & Email