Maavanem küsib liikluskomisjoni loomisega seoses lisainfot (1)

Eile toimus Saare maavalitsuses kohtumine, kus arutati maakondliku liikluskomisjoni moodustamise vajalikkust.

Saare maavalitsuse ühistranspordinõuniku Taavi Kurisoo sõnul vajab enamus liiklusohutuse tagamiseks tehtavaid toiminguid investeeringuid ja selleks vajalikud objektid on maanteeametile teada.

Kuna maakonna liiklusohutuse parandamine ei seisa liiklusohtlike olukordade kaardistamise taga, vaid liiklusohutust parandavate investeeringute nappuses, siis soovib maavanem enne komisjoni moodustamise otsust maanteeameti vastust küsimusele: kuidas arvestatakse maakondliku liikluskomisjoni ettepanekuid maakonda suunatavate liiklusohutust parandavate investeeringute määramisel?

Saaremaa maakondliku liikluskomisjoni loomise ettepaneku tegi eelmisele maavalitsusele maanteeamet. Saare maavanem peab komisjoni loomise vajalikkuse otsustama 6. novembriks.

Komisjoni põhiülesanne oleks kaasa aidata maakonna ühtse transpordipoliitika väljatöötamisele ja rakendamisele, mis tagaks liikluse sujuvuse, liiklejate ohutuse, liiklusolude paranemise ja liikluse kahjuliku mõju vähendamise. Liikluskomisjonil on õigus arutada elanikelt laekunud ettepanekuid ja kaebusi ning vajadusel edastada need koos omapoolse seisukohavõtuga arutamiseks kohalikele omavalitsustele.

Praegu tegutseb Saare maakonnas üks liikluskomisjon, mis on loodud Kuressaare linnavalitsuse juurde.

Print Friendly, PDF & Email