Maakonna kriisikomisjon kogunes õppusele (2)

Eile hommikul kell 9 kogunes Saare maakonna territoriaalne kriisikomisjon “lauaõppusele” Oktoobritorm.

Legendi kohaselt laastas 23. oktoobri varahommikul kell 4.15–5 Saaremaa lõunarannikut tugev torm. Tuule kiiruseks mõõdeti EMHI andmetel kuni 43 meetrit sekundis. Laiaulatuslikud tormikahjustused olid tekkinud Kaarma, Pihtla, Valjala ja Laimjala valla territooriumil. Lisaks purustustele esines elektrikatkestusi. Elanikud said vigastada, jäid kadunuks ja kaotasid peavarju.

Et tormi keskpunkt jäi Pihtla valla maadele, tegeles sealne vallavalitsus ennekõike oma valla elanike aitamisega ja saatis maavanem Kaido Kaasikule abipalve lähetada neile appi täiendavaid ressursse.

Õnnetuse ja selle tagajärgedega tegelesid päästeamet, politsei, kiirabi, Kaitseliit, maanteeamet ja Elektrilevi OÜ. Valmisolekus on kriisi korral Kadi raadio, Punase Risti selts, rasketehnika ja korvtõstukid ning kütusemüüjad.

Õppust läbi viinud Sulev Kallavus Lääne päästekeskuse kriisireguleerimise büroost ütles, et seekord õppusel hindeid veel ei pandud. Oluline oli leida kitsaskohad komisjoni töökorralduses ja IT-lahendustes.

Ta juhtis tähelepanu sellele, et kriisikomisjoni töö on sündmuskohal tegutsevate operatiivjõudude toetamine. “Ilmselt jääme meie kriisi korral ikkagi Kuressaarde, kui just linn ise kriisikoldes ei asu,” selgitas õppuse juht.
Vajadusel kaasab kriisikomisjon töögruppe. Teoreetiliselt ei välistata ka pressigrupi moodustamist, sest päästeameti oma pressiosakond asub Pärnus.

Vastvalitud omavalitsusjuhtidele pani Kallavus südamele, et nende ülesanne on kriisikomisjoni kokkukutsumine omavalitsuse tasandil. Selliste õppustega peaksid uued juhid kohe alustama.

Kriisikomisjoni liige, KL-i Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Kristjan Moora soovitas aga valla kriisikomisjoni töösse kaasata kaitseliidu kohalikud esindajad, sest neil tuleb ju sündmustele kõige operatiivsemalt reageerida.

Print Friendly, PDF & Email