Kohus mõistis relvakogujale karmi karistuse (22)

Kohus mõistis relvakogujale karmi karistuse

NÄDAL ENNE KAPO KÜLASKÄIKU: See foto on tehtud täpselt nädal enne eelmise aasta 27. veebruaril toimunud läbiotsimist Põripõllul. Foto: Tõnu Veldre

Eile määrati Kuressaare kohtumajas lihtmenetluse korras tulirelvade ja lõhkeaine ebaseadusliku hoidmise eest nelja aasta pikkune tingimisi karistus ja suur rahatrahv tuntud relvakollektsionäärile Joel Nõukasele (64).

“Ausalt öelda ootasin ma Eesti vabariigi taastamist pikisilmi ja poleks iial uskunud, et ma midagi nii valet teen, et mind selle riigi poolt süüdi mõistetakse,” lausus Nõukas, kahetsus hääles.

Kohtunik Kristel Pedassaare sõnul pole tema kohtupraktikas nii pikka nimekirja keelatud tulirelvadest ja lõhkematerjalidest varem olnud. “Arvestades Nõukase vanust ja puhtsüdamlikku kahetsust tuli karistus suhteliselt leebe,” ütles Pedassaar.

Samuti vähendati tunduvalt riigituludesse makstavat rahasummat, mis koosnes sunnirahast, ekspertiisi- ja riigi poolt määratud kaitsja tasust. Riigile peab süüdimõistetu maksma 2025 eurot.

Konfiskeeritud relvad määrati hävitamisele. Seda, kas tegemist võib olla ajaloolise väärtusega relvadega, kohus ei arutanud. “Kui leidub huvitatud osapool, võivad nad taotleda ekspertiisi,” soovitas Pedassaar.

Relvalaadung Põripõllul

Joel Nõukase sõnul sai karistuseni viinud sündmuste ahel alguse 2011. aasta septembris, kui Orissaare vallast Suur-Pahila külast avastati kanepikasvandus. Siis kirjutas Saarte Hääl, et sama kriminaaluurimisega seoses leiti ka ebaseaduslikku lõhkeainet.

2012. aasta veebruaris toimusid kanepikasvatajalt saadud vihjete peale Saare maakonnas mitmed läbiotsimised, mille käigus leiti veel ebaseaduslikke relvi ja lõhkeainet.

Üks läbiotsimise koht oli toona ka karjalaut Orissaare lähedal Põripõllu külas, kus vanade relvade huviline Nõukas oma relvakollektsiooni hoidis. Kuigi Nõukasel oli olemas avalik kollektsioneerimisluba, leidsid kaitsepolitseinikud hoonest suures koguses arvel mitte olevaid tulirelvi, nende osi ja lõhkeainet.

Kokku viidi minema 33 pakendit, milles sisaldus rohkem kui üks relv või selle osad. Lisaks võeti läbiotsimisel ära mitu kilo lõhkeainet, 45 kilogrammi suitsuta püssirohtu ja pea kolm kilo kinnist süütenööri.

Paarkümmend aastat relvi ja muid sõjaga seonduvaid esemeid kogunud Joel Nõukas ütles oma teo selgituseks, et ühel hetkel kasvas kollektsioon tal üle pea.

“Relvi ja nende osasid peab käima arvele võtmas Kuressaare politseijaoskonnas,” selgitas Nõukas. Iga operatsiooni eest tuleb maksta riigilõivu. Nii need relvad tal kapinurka kogunesid.

Trotüül ahjuhakatuseks

Sõjaga seotu kogumisel sattus sekka ka asju, mis lõhkeainet sisaldasid. Kuid nende päästeametile loovutamisel oleks tulnud selgitada, miks lõhkekehad algsest asukohast teisaldatud on. Kui relvad olid kindlalt hoidlas luku taga, siis ahjus tule süütamiseks kasutatud trotüüli sealsamas ahju kõrval plastikkanistris hoidmist peab Joel Nõukas nüüd tõeliseks rumaluseks.

“See ju vana talumehetarkus, et väikestes kogustes põleb trotüül hästi. Plahvatuseks on vaja lööki,” selgitas ta oma poisikesetempu.

Eilse kohtuotsuse peale võib Joel Nõukas 15 päeva jooksul esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule.


Pahandus viis muuseumi rajamiseni

Margus Sinimetsa juhtimisel on praeguseks Põripõllu endisesse lehmalauta rajatud korralik sõjamuuseum, mille kogud koosnevad 12 000 eksponaadist. Muuseumi rajaja oli Saaremaa sõjavara selts, mille üks asutajaid oli ka Joel Nõukas.

Selts tegeleb sõjaajaloo pärandi kogumise, uurimise, säilitamise ja eksponeerimisega. Seltsi põhieesmärk on kaasaegse muuseum-külastuskeskuse loomine, arendamine ja haldamine, ainulaadse püsiekspositsiooni rajamine, temaatiliste matkade ja välilaagrite korraldamine, et tutvustada 20. sajandi sõdade ajalugu Saaremaal. Soovijatele pakutakse restaureerimisalast koolitust. Oodatud on uued liikmed.

Print Friendly, PDF & Email