Kiipimine on vajalik

Kui loom on plehku pannud, hakatakse teda enamasti kohe aktiivselt otsima ning tänu tänapäevastele meediakanalitele ja hoolivatele inimestele jõuavad lemmikud lõpuks õnnelikult koju tagasi. Mõnes omavalitsuses kehtivad lemmikloomade pidamise eeskirjad, mille järgimine (eelkõige looma kiipimine ja nõuetekohane registreerimine) aitaks kaduma läinud looma kiiremini koju.

Eelmisel nädalal juhtunu tõestab taas kord kiipimise vajalikkust. Teisipäeval leiti Saaremaa lemmikloomade turvakodu ukse tagant koer, kes oli sinna kinni seotud, kaelas n-ö saatekiri palvega loom varjupaika võtta. Kuna kasside turvakodu on aga niigi üle koormatud ja seal puuduvad koerte pidamiseks vajalikud tingimused, saavad koertele peavarju pakkuda vaid kahe vabatahtliku hoiukodud, mis asuvad kilomeetreid linnast väljas.

Koera linna toonud Kihelkonna valla elaniku sõnul leidis ta võõra sõbraliku ja hoolitsetud looma nädalavahetusel oma hoovist. Koera omaniku otsingud ümbruskonnast tulemusi ei andnud. Looma toitnud ja talle peavarju pakkunud, helistas leidja esmaspäeval turvakodusse, kust talle vastati, et seaduse järgi tuleb esmalt pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kelle kohus on tegeleda nende territooriumil hulkuvate loomadega, ning loom võetakse turvakodusse vastu omavalitsuse tellimusel. Kahjuks inimene vallavalitsusest abi ei saanud. Et tal oli vaja ära sõita, tegigi ta meeleheitliku otsuse tuua koer lihtsalt turvakodu aadressile.

Kuna looma kiibi puudumise tõttu turvakodu kiibilugejaga identifitseerida ei õnnestunud, tegi loomaarst koerale parasiiditõrje ja pildistas teda. Seejärel viis koerte hoiukodu perenaine Malle looma enda juurde. Fotod pandi kohe üles turvakodu Facebooki lehele ning tänu aktiivsetele jagajatele saadi koera omanikuga ühendust veel samal hilisõhtul. Kuulutus koera leidmise kohta loeti muide ette ka Kadi raadios.

Koera omaniku sõnul oli tema lemmik harjunud elama n-ö vabapidamisel oma kodu territooriumil, külastades aeg-ajalt naabruses elavat koera. Seekord loom tagasi ei tulnud, võib-olla eksis teelt. Koera ärakäimistega harjunud perenaine algul väga ei muretsenud, siis kuulis aga, et koer on turvakodus. Ta helistas samal õhtul ja leppis kokku, et saab oma koera kätte järgmisel päeval.

Selle loo lõpp on küll positiivne, ent kui rääkida medali teisest küljest, tegeles selle juhtumiga otseselt viis inimest, aega kulus 24 tundi, transpordile aga 58 eurot (kaks korda oli vaja sõita linnast hoiukoju ja tagasi). Lisaks maksid ka parasiiditõrje ja toit. Olnuks loom kiibitud, võimaldanuks see looma omanikuga kohe ühendust võtta ning lahendus olnuks palju kiirem ja odavam.

Vaatamata sellistele juhtumitele hakkab õnneks üha rohkem inimesi aru saama, et tänapäevased lemmikloomade pidamise põhitõed, nagu koerte ja kasside kastreerimine, steriliseerimine ja kiipimine, on vajalikud loomaomanike elu lihtsustamiseks.

Anne Taelma

Print Friendly, PDF & Email