Kuidas reformistid Orissaare vallas ettevõtlust toetavad (7)

Valimiste aasta, tore aasta. Elu pulbitseb täiel rinnal. Kruusa- ja killustikukoormad veerevad. Ekskavaator puhastab teeäärset kraavi. Mitmeid aastaid maad võtnud letargiline uni on kadunud, ühesõnaga – omavalitsus tegutseb. Kuid oh häda, see elu ei taha kuidagi Saikla külla jõuda.

Kahekümne iseseisvusaasta jooksul ei ole külatänavale pandud grammigi teekatet. Maal elavad inimesed on tüdinenud pori sees “sulpsimisest”. Seega seadsin sammud vallamajja ja asevallavanema jutule, et nad sõlmiksid lepingu Sepa maaüksuse omanikuga avaliku tee kasutamiseks ja viiksid teele ühe koorma kruusa, mis oli tee-ehituse lõpetamiseks vajaka jäänud.

Vaata ise, kuidas hakkama saad

Vallavanema asetäitja mainis, et tema kruusavedu ei koordineeri. Seda teeb isiklikult vallavanem ja erateedele nemad kruusa ei vea.

Selgituseks niipalju, et Sepa maaüksuse teed kasutavad põllumajandustootjad sööda ja loomade transpordiks.

Septembri alguses tegin vallamajja veel kaks visiiti, kus viimaks trehvasin ka vallavanema jutule. Tema vastus oli ühene: Sepa maaüksuse omanikuga avaliku teekasutuse lepingut ei sõlmi, maksumaksja raha ei raiska ja vaata ise, kuidas hakkama saad. Ning kui ta tee pärast palju protsessid, siis kutsun sulle looduse reostamise pärast keskkonnaameti kaela. Ka Saikla külatänavale kruusa ei vea, sest sa ise lõhud seda kõige rohkem.

Mõtlesin, mida oli vallavanem öelnul maksumaksja raha kulutamise kohta, ja meel läks veelgi kurvemaks – seega ettevõtjaid vallas ei peeta maksumaksjaiks. Neid kurbi mõtteid mõlgutades torkas mul äkki pähe, et olen opositsioonis oleva erakonna liige ja see on loomulik tagajärg, mille olen ise välja teeninud.

Tuju läks kohe paremaks. Selgus oli käes, mida teha. Inimene ei taha poris püherdada, kui vähegi võimalik on. Tellisin Träksist kolm koormat killustikku, s.o 30 kuupmeetrit.

Ühe koorma panime Sepa teele ja teised Saikla külatänavale. Eelmisel aastal ostsin samuti killustikku. See on üks anekdootlik lugu, kus lepingu sõlmimise ja ühe koorma kruusa pärast selline skandaal.

Erateed – kuidas need tekkisid? Maade tagastamisel talule loeti nende maaüksuste lähedal olevad teed erateeks ja vald sõlmis omanikuga avaliku teekasutamise lepingu, kus vald omalt poolt kindlustab tee korrashoiu. Kuna vald ei täitnud avaliku tee kasutamise lepingut, siis olen ma sunnitud avaliku tee kasutamise lepingu täitmise 2. novembrist 2013 peatama ja sellest ajast võimaldatakse vaba läbipääs ainult politsei, kiirabi ja päästeameti masinatele. Eelnevalt helistada mobiilil 56 664 242 või 45 94 680.

Valdade leivad ühte kappi

Kui jumal saadab külma ja sillutab teed ja veekogud – on tee kõigile avatud.

Vald, mis ei tule oma kodanikele teenuste pakkumisega toime – järelikult oleks viimane aeg naabervaldadega leivad ühte kappi panna. Olen sõitnud Muhu ja Pöide valla külavaheteedel ning tänusõnad tulevad huultele nende vallajuhtide aadressil, kes mõtlevad oma valla elanike peale.

Euroopa Liidus on omavalitsusreform läbi viidud ja seal suunduvad karjamaadele kattega teed. Seda nägin isiklikult Iirimaal.

Kahe valla ühinemisel koondatakse üks vallavanem. Ühe vabaneva palga arvelt saaks kuus osta viis kuni kümme koormat killustikku – olenevalt palga suurusest. Ühe aastaga saaks palju ära teha. Nii et reform on eriti hädavajalik Orissaare vallas.

Elujõulise valla aluseks on ettevõtlus. Sel teemal võttis sõna kaks aastat tagasi perearst Elo Lember vallalehes ja kutsus vallavolinikke arutelule ja aru andma, mida on vallas tehtud poole valitsemisperioodi jooksul. Kas valimiseelsed lubadused on täidetud? Diskussioonist ei tulnud midagi välja.

Heino Laanet
Mäe talu peremees


KOMMENTAAR

Aarne Põlluäär, Orissaare vallavanem:

Vallamajas rääkis härra Laanet teest, millele ei ole sõlmitud avaliku kasutuse lepingut. Selliseid teid on vallas palju ning on loomulik, et tee kasutajad sõlmivad omavahel kokkulepped tee korrashoiuks.

Vald korrastab vaid teid, mis on kaetud tee avaliku kasutuse lepinguga. Külateele ei ole vald keelanud kruusakoormat. Käisin ka härra Laanetiga sel teemal isiklikult rääkimas, kuid kogenud poliitikuna ei huvitanud see enam härra Laanetit, kuna valimised olid tulemas.

Vallavalitsus rahastab teede remonti, mille puhul on tagatud valla avalik huvi. Härra Laaneti nimetatud teelõigu taga on vaid erahuvid. Selliseid teelõike ei saagi kunagi valla rahaga rahastatud. Kui vald rahastaks täna nimetatud teelõiku Ariste külas, peaks ta seda tegema kogu valla samalaadsete teedega. Vald ei saa kinni maksta eraettevõtlust. Selleks puudub tal maksumaksja volitus.

Print Friendly, PDF & Email