Kanissaare mõistatus leidis lahenduse (5)

Kanissaare mõistatus leidis lahenduse

LAUPÄEVANE LEID: Hukkunud punasõduri säilmeid puhastab Saaremaa sõjavara muuseumi juht Margus Sinimets. Foto: Tõnu Veldre

Nädal tagasi kirjutas Saarte Hääl, et Saksa sõjahaudade otsijad põlgasid ära suvel Pöide vallas Kanissaare külas leitud punaarmeelaste luud. Nüüdseks on selgunud, et tegemist oli kaevajate ja maaomaniku vahelise kommunikatsioonihäirega.

Saarte Häälel õnnestus kohtuda ka salapärase Tamlehega, kes on Saaremaa sõjavara seltsi liige ja kelle eesnimi on Andris, mitte Rein, nagu kommentaariumis kirjutati. Segadus tekkis Andris Tamlehe sõnul sellest, et juulis läksid nad otsima langenud sakslasi, leidsid aga hoopis viie punamadruse säilmed. Luustikud kaevati kõiki protseduurireegleid arvestades välja ja hoiustati, mitte ei aetud neile uuesti mulda peale. Kuna prooviaugud ja maastikul olev lohk näitasid, et luustikke võib olla veel, aeti kaevand tõepoolest kinni.

Leiust teavitati Saksa poole koordinaatorit, ent vastus viibis. Orissaares asuva Saaremaa sõjavara muuseumi juht Margus Sinimets võttis omakorda ühendust kaitseministeeriumiga. Kogemustega hauaotsijat volitati kaevetöid juhtima. Leitud säilmed otsustati ümber matta Maardu sõjaväekalmistule. “Ümbermatmine peaks toimuma novembri teises pooles,” ütles Sinimets.

Laupäeva hommikul alustasid muuseumi vabatahtlikud Kanissaares kaevetöödega. Kui legendi kohaselt oli hukatuid kaheksa, siis tegelikult leiti veel viis luustikku. Seega oli ühishauda maetud kümme hukatut. Laupäeval välja kaevatud kolpadel oli selgelt näha kuuli sisenemiskoht oimukohal. Mitmel kolbal oli kuul väljudes suure tüki välja rebinud.

Tamleht rääkis, et suvel leitud kolpadel andis mõõtmine kuuli läbimõõduks alla 7,62 millimeetri ehk siis tulistatud oli väiksekaliibrilisest püstolist. Vähemalt ühel hukatul olid käed telefonikaabliga kokku seotud. Seda, et tegu oli mereväelastega, näitasid luustike juurest leitud ankruga nööbid.

“Positiivne oli aga see, et ühel maetul oli rinnas numbriga spordimärk, mis annab lootust isik tuvastada,” märkis Tamleht. Ta tuletas meelde, et nad otsivad sõjahaudu vabatahtlikult, panustades selleks oma aega ja vahendeid.

Margus Sinimets täiendas, et temale või sõjavara muuseumisse võib langenud sõduritest teada anda pea ööpäevaringselt ja sellekohast infot oodatakse üle Eesti. “Helistage telefonil 56 493 493 või jätke muuseumisse teade, me tuleme kohale,” lubas ta.

Seda, et tegu on sõnapidajate meestega, näitas seegi, et pühapäeval kaevati Sõrves Lõopõllu telemasti lähedalt välja seitsme 1944. aasta lahingutes hukkunud punaväelase säilmed.

Print Friendly, PDF & Email