Valimisveerud: Kuidas edasi, Kihelkonna vald?

Täna saavad “Valimisveergudes” sõna Kihelkonna vallas kandideerijad, kes vastavad Saarte Hääle kolmele küsimusele.

1. Üks meie maakonna suuremaid probleeme on väljaränne. Kuidas saab teie omavalitsus turgutada ettevõtlust, et inimesed ei lahkuks ja neid isegi tagasi või mujalt juurde tuleks?

2. Millised on teie valla kolm suuremat probleemi ja kuidas neid lahendada?

3. Milline on teie hinnangul Saare maakonna optimaalne haldusjaotus? Kas haldusreform tuleks läbi viia vabatahtlikkuse alusel või riigi antud käsu korras?

 

Harry Vester, Eesti Keskerakond:

1. Ettevõtluse arendamine, et ei tekiks tööpuudust. Paraku just tööpuudus panebki noori maalt lahkuma ja mujalt paremaid võimalusi otsima.

2. Arvan, et need probleemid on tööpuudus, teede hooldus ja bussiliiklus. Lahendusena näen ettevõtluse toetamist ja ressursside leidmist teehoolduseks, eriti talvel.

3. Minu hinnangul võiks Saare maakonnas olla igas vallas oma omavalitsus, kuna see teeks ääremaal elavate elanike keskusesse tulemise keeruliseks. Haldusreformi peaks läbi viima vabatahtlikkuse alusel.

 

Raimu Aardam, valimisliit Koduvald:

1. Väljaränne on kõigi maakondade mure. Turgutamiseks on mõned reaalsed võimalused – töö kohapeal.

Meie võimalused:

– vallavara (rajatised, hooned) ettevõtja kasutusse andmine;

– vallavara parendamine valla poolt nii, et see sobiks ettevõtjale;

– teede, tänavate rajamine ja korrashoid;

– omavalitsuse osalemine investeerimisprogrammides (vallas olevatest vabadest kinnistutest ja pindadest teavitamine);

– reklaam, tutvustus kodulehe ja infolehtede kaudu;

– ettevõtlike inimeste tunnustamine;

– lihtne asjaajamine. Paraku on see meil suhteliselt raske, kuna üle poole kogu valla pindalast on seotud erinevate kaitsekohustustega. Arengukava arendamine koos ettevõtjatega.

Jätkuvalt rõhk elukeskkonna paremaks muutmisel – seega soodne ettevõtluskeskkond.

Oleme kõigi eeltooduga tegelenud, paraku ei ole meil tihti vahendeid, et ettevõtjat jõuliselt toetada. Seda ei ole soovinud ka vabariigi valitsus eelarvestrateegiat koostades.

 

2. 1) Koolilaste arvu vähenemine. Lahendus: jätkusuutlik koolikorraldus Kihelkonnal,                          koolihoone otstarbekas kasutamine.

2) Eakate hoolekanne – hooldekodu kaasajastamise, laiendamise vajadus.

3) Ettevõtluse vähesus kohapeal – sellest tulenevalt töökohtade puudus. Vajalik on                          rohemajanduse süsteemne arendamine, sellekohase arendusdokumendi koostamine ja tööle rakendamine. Tuleb tegeleda esimese küsimuse vastuses toodud võimaluste realiseerimisega.

3. Optimaalne haldusjaotus ei ole üks omavalitsus. Seda eelkõige sellepärast, et vallad ei ole valmis, liiga palju on praegu tegemisi, mis eeldavad vallavalitsuse kohalolekut. Tavaliselt puudub ka aktiivne kolmas sektor, kellele kohapeal toetuda. Vallavalitsuste kokkukorjamisega viime maalt linna ligi 80 korralikult tasustatud töökohta, seeläbi jääb maa veelgi tühjemaks ja vaesemaks.

Võib-olla on vallad nelja aasta pärast tugevamad ja vallakodanikud on ette valmistatud. Kindlasti on selleks ajaks vallad rohkem “valmis” kui täna. Eelistan vabatahtlikku ühinemist, mis oleks ka vabariigi valitsuse soov ja tahtmine.

 

Raivo Lõbus, üksikkandidaat:

1. Ettevõtluse turgutamiseks näen võimalust hoida toimivaid ja luua juurde uusi talumajapidamisi, mis lisaks toetusabile saaksid meie valla soodsa asukoha tõttu lisaraha teenida mitmesuguseid turismiteenuseid pakkudes.

2. Meie valla kolm suuremat probleemi:

1) töökohtade puudus;

2) tööjõuliste noorte väljaränne;

3) ulukite pealetung (metssead – jahiturism).

 

3. Üks omavalitsus, sest väikeste omavalitsuste personalikulud on suured, samuti on üht omavalitsust lihtsam koordineerida. Haldusreformi peaks läbi viima riigi antud käsu korras.

 

Print Friendly, PDF & Email