Saare mehe mure ajendas tarbijakaitset seadust muutma (3)

Eesti riigis kehtivate seaduste järgi on mobiilioperaatoritel kohustus teavitada hinnatõusust vaid oma kodulehel ja üleriiklikus ajalehes. Seega ei maksa imestada, kui telefoniarve on järgmisel kuul äkki hoopis suurem.

Just selline asi ajas kopsu üle maksa Saaremaa mehel Margusel (täisnimi on toimetusele teada – R. V.), kes avastas, et tema 1-eurone Tele2 pakett maksis ühes kuus järsku mitu korda rohkem. Mehe järelepärimisele, miks pole teda hinnatõusust teavitatud, vastas Tele2, et kõik on juriidiliselt korrektne. Nimelt on klient allkirjastanud kasutajatingimused, kus on kirjas, et Tele2 kohustub hinnatõusust teatama oma veebilehel või üleriiklikus ajalehes.
Tegemist on ehtsa “pisikeses kirjas” ja “lepingu mitteläbilugemise” näitega.

Margus tundis, et nii see asi käima ei peaks, ja kurtis oma muret tarbijakaitsele. “Mul ei ole midagi selle vastu, kui hinda natuke tõstetakse, aga sellest võiks teada anda. Arve saavad küll saadetud – personaalselt mulle meilile, aga seda, et mu paketi hinda tõstetakse 3 korda, pean teada saama operaatori kodulehelt! Miks peaksin seal kodulehel iga kuu käima?” pahandas ta.

Tele2-lt päris aru ka Saarte Hääl. Firma pressiesindaja Hans Saarvelt vastas: “Kasutame teavitamiseks erinevaid kanaleid, nagu lepingus kokku lepitud.”

Saarte Hääl küsis kliendi teavitamise viiside kohta ka konkureerivatelt ettevõtetelt EMT-lt ja Elisalt. EMT avalike suhete juht Kaja Sepp märkis, et firma kodulehel ja ajakirjanduses teavitamine on kohustuslik. Siiski teavitab EMT klienti ka personaalselt. Sama vastas Elisa: teavitamine toimub nii arvetel kui SMS-i teel. Lisaks sotsiaalmeedia ja pressiteated.

Tarbijakaitseamet ütles, et seadusevastast pole firmade käitumises midagi, kuid lisas, et nii kitsas teavitamiskohustus on ebamõistlik ega ole ka vastavuses heade äritavadega. “Probleem tuleneb meie hinnangul nii ebapiisavast seadusest, mis lubab teavitada muudatustest ainult veebilehel või üleriigilise levikuga päevalehes, kui loomulikult ka sellest, et inimesed ei loe piisava põhjalikkusega väikeses kirjas lepinguteksti ega pruugi sellest ka aru saada,” tõdes tarbijakaitse pressiesindaja Hanna Turetski. Tema sõnul on taolised kaebused viimasel ajal sagenenud, kuna sideettevõtted on tingimusi oluliselt muutnud.

Turetski vahendas, et tarbijakaitseameti hinnangul peaks elektroonilise side seadust muutma nii, et ühepoolsetest muudatustest teavitamine on kohustuslik arvetel ja isiklikel kontaktandmetel. Amet on tema sõnul asunud ka tegutsema, et selline seadusemuudatus tehtaks.


Kas personaalne teavitus toimiks?

EMT pressiesindaja Kaja Sepp ütles, et personaalse teavituse nõude korral peaks täpselt sätestama, mida selliseks teavituseks lugeda. “Mis juhtub, kui saadetud paberkiri tuleb tagasi, kuna inimene ei ela enam sel aadressil, SMS ei lähe läbi, sest telefon on sel perioodil välja lülitatud ja e-posti aadressi pole inimene operaatorile andnudki jne – kas siis loetakse teavitus tehtuks või mitte, kui operaator on teate välja saatnud, aga inimene pole seda kätte saanud?”

Sepp lisas, et arvega teavitamise korral võib tekkida aga probleem, et näiteks otsekorraldusega maksjad arvet üldjuhul ei avagi. “Firma seisukohast lahendaks arvel teavitamine ilmselt selle küsimuse niimoodi, et teavitus loetakse kättesaaduks, kui see on firma poolt arvele pandud ja arve on välja saadetud.”
Raul Vinni

Print Friendly, PDF & Email