TÄISMAHUS: Üks Kuressaare linnapea koht. Neli kandidaati (46)

linnapead

Päev rohkem kui nädala aja pärast võib üks neljast Kuressaare linnapeakandidaadist minna õhtul magama teadmisega, et linnapeatool võib saada temale. Miks just temast peaks saama linnapea ja mida ta linnaasjadest arvab, küsis Saarte Hääl neljalt linnavalitsejaks pürgijalt.

 

Toomas Takkis

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Miks oleksite teie parem linnapea kui kolm teist kandidaati?

Ega seda, kui hea linnapea kellestki saab, oska ette öelda. On ju nähtud, kuidas mõni muidu tubli inimene on jõudnud oma ebakompetentsuse tasandile, kuidas edutatul on võim pähe löönud, katus sõitma hakanud ja mida siis vaesed kaastöötajad kõike taluma on pidanud.

Ma ei ennusta teiste kandidaatide tugevusi ega arvusta nende nõrkusi. Mõtlesin oma võimalikele tugevustele. Raske ülesanne oli. Midagi leidsin.

Mul on arvestatav suure ja keerulise organisatsiooni juhtimise kogemus – üle 26 aasta Kuressaare gümnaasiumi juhina on mind kenasti karastanud. Mõelge ise – 120 valdavalt kõrgharidusega    daami, kellest enamik iga päev punase pliiatsiga hindeid paneb ja hinnanguid jagab. Me paneme hindeid isegi voodis, ütles üks mandri õpetaja ühes seltskonnas, veidi vabamas olekus. Mul on koolis praegu parimad võimalikud kolleegid ja me oleme erinevate arvajate hinnangul päris tublid.

Julgen lähedal hoida endast targemaid inimesi, oskan kasutada spetsialiste kui oma arunatuke lühikeseks osutub. Olen suutnud luua tugeva juhtimismeeskonna, oleme dubleerinud praktiliselt kõikide juhtide ametikohad koolituse ja ettevalmistatuse mõttes. Oleme suutnud kaasata juhtimisse arvestatavalt palju kaastöötajaid. Meie organisatsioon ja selle kultuur on tugevad. Meie inimestega koos töötamine on tõeline nauding.

Tublid abilised, kogemused ja selge sihiseade on õpetanud püsima kindlal kursil. Noorte ja värskete mõtetega inimeste hulgas viibimine on õpetanud mind silmi lahti hoidma, ettepoole vaatama, kaugele välja Kuressaarest, Saaremaalt, Eestistki. Oleme olnud avatud uuele, paindlikud ja muutumisvõimelised. Kasuks on tulnud ka koos Eesti nimekate ettevõtjatega toimunud õppereisid kaheksasse riiki, kus tutvusin globaalsel turul tegutsevate tippettevõtete juhtimisega, rahvusvaheliste trendidega majanduses ja tööjõuturul.

Oluline on seegi, et hädavajalikud rasked otsused pole minu töös siiani tegemata jäänud. Ehkki see on olnud raske, valus ja ennast kulutav.

Juhina on mul tagataskus eelmise linnavolikogu juhtimiskogemus, kena klapp linnavalitsuse liikmete ja ametnikega. Mulle pole olnud ega ole oluline inimese erakondlik kuuluvus, vaid inimene ise, tema isiksuslik rikkus ja (koos)tööoskused.

Mis oleks olnud see üks asi, mida oleksite praeguse volikogu perioodil teinud teisiti kui sel ajal ametis olnud linnapea?

Ei hakka ma siin arvustama oma endise kolleegi, praeguse linnapea tegemisi. Oleme oma jutud ära rääkinud ja linnapea teab minu arvamusi teatud asjade kohta. Jäägu need meie vahele.

Aga küsimusele pean siiski vastama, muidu rahvas ütleb, et mees keerutab. Vastus siis selline: minu juhitud linnavalitsuses olnuks teistsugune tööõhkkond kui tänases. Milline, seda näeb eelmisest vastusest.

Kas pooldate linnaga seotud asutuste nõukogude politiseerimist või kavatsete hea seista selle lõpetamise eest? Näiteks kas või SA Kuressaare Hoolekanne juhi valimisel toimunu.

Termin “asutuste nõukogude politiseerimine” on täpsemalt avamata. Vastata on raske. Ja kui    viidatud ettevõtte nõukogu oleks olnud tõepoolest täiesti “politiseeritud”, siis olnuks toimunu mõeldamatu. Selles “hoolekande loos” laotus laiali hulk erinevate inimeste tegematajätmisi, piinlikke inimsuhteid ja olukordi, mille üle ei saa uhked olla asjaosalised ega linnakodanikud.

Linna ettevõtete nõukogudest arvan järgmist: nendes nõukogudes peab kindlasti esindatud olema kaks gruppi inimesi. Esiteks valimistel linnakodanike mandaadi saanud isikud, töötagu nad volikogus või mujal linnavalitsemise aparaadis, olgu nad erakondlased või mitte. Kodanikke esindavad volitatud isikud peavad omama ülevaadet linnaettevõtete juhtimisest, mis tegutsevad meie kõigi avalikes huvides. Nende inimeste kaudu saab linnakodanik tahtmise korral mõjutada neid ettevõtteid elanike huvides soovitavalt käituma.

Teiseks peavad linna ettevõtete nõukogudesse kuuluma spetsialistid-professionaalid, töötagu nad    kus iganes ja olgu erakondade liikmed või mitte. Nende kaudu on tagatud linnaettevõtete nõukogude professionaalsus, nõukogude sisuline ja asjatundlik töö.

Mida konkreetset tehakse Kuressaares järgmise nelja aasta jooksul puuetega inimeste toimetuleku hõlbustamiseks?

Ütlen otse: ei valda teemat. Konsulteerisin asjatundjaga. Arvamused sellised: oluline on olemasolevate teenuste ja toetuste süsteemi jätkumine. Näiteks toetatud elamise teenus, isikliku abistaja ja tugiisiku teenus, nt pimeda abistamine linnas liikumisel, kirjade ettelugemine, viipekeele (tõlke)teenus, päevakeskuse teenus puuetega inimestele, päevahoiu teenus, invatakso teenus, ärakuulamisteenus (üks nõutavamaid), puudega laste hoiuteenus.

Parandada tuleb teenuste kvaliteeti, tunda ja arvestada nõudlust, vajadusel mahtusid suurendada.

Ütlete, et teid häirib ükskõiksus ja soovitate inimestel vaadata “Käi perse” videot. Mis teile selles videos oluline on? (Toimetaja märkus: video leiab, kui näiteks Youtube’i otsingusse panna märksõna “käi perse”.)

Selles NO99 teatri etenduses, selles videos on olulised kaks asja. Esiteks lahatakse tegelikult kõigi erakondade manipuleerimisvõtteid meie kõigiga. Ehedalt ja alasti.

Teine ja veel olulisem rõhuasetus on, kuidas või miks lasevad meie inimesed end erakondadel ja osal poliitikutel lollitada, kuidas või miks nad on ükskõiksed, allaheitlikud, alandlikud, rumalad ja äraostetavad. Inimesed ütlevad üleolevalt, et see jama mind ei huvita, et poliitika ja poliitikud on räpased, taovad rääkides endale vastu rinda, ei lähe valima. Ja meie neljas võim, ajakirjandus, vaevumata laskuma sügavamatesse analüüsidesse, võimendab selliseid seisukohti. Kahjuks.

Vabas riigis vaba inimene omab arvamusi ja seisukohti, ütleb need välja, seisab nende eest, teeb valikuid. Ja läheb valima. Ei ole ükskõikne.

Targad on öelnud, et ära karda sõpru, halvemal juhul võivad nad sind reeta. Ära karda vaenlasi, halvemal juhul võivad nad su tappa. Karda ükskõikseid, sest nende tõttu on maailmas nii palju reetmisi ja tapmisi.

Ma soovitan tõepoolest kõigil seda videot vaadata. Ja valima minna.

Vaba mikrofoni võimalus.

Arvan, et Kuressaare linn peab järgnevatel aastatel kuuldavalt kõnelema kahel teemal.

Eesti ulatuses – kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamine riigi poolt. Riik on omavalitsustele tasapisi koormat kukile lisanud. Rahaline kate on pahatihti andmata jäänud. Meil oleks olnud kõnelemiseks suurepärane võimalus. Üks meie endine linnapea on riigikogus RE fraktsiooni esimees, teine rahanduskomisjoni liige, RE on juhtival positsioonil nii riigis kui ka linnas. Et teemat pole tõstatatud, räägib selget keelt – seda pole oluliseks peetud. Saarel peab linn olema ühtse Saaremaa eestkõneleja. Kes siis veel? SOL-ist lahkumine oli viga. Ja veel. Kolige saarele elama! Tooge siia oma kaugtööd võimaldavad ärid, oma pere, looge siia oma kodu! Ainult kõige kõvemad tegijad omavad luksust omada AEGA ja elada saarel. Saaremaal.

Milliseks kujuneb teie arvates kohtade jaotus Kuressaare volikogu uues koosseisus?

Seda saame teada 20. oktoobri õhtul.


Hannes Hanso

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Miks oleksite teie parem linnapea kui teised kolm kandidaati?

Ma ei tea, kas ma olen parem kui teised tublid kandidaadid. Igal inimesel on oma elukogemus ja sellest tulenevalt ka erinevad tugevused ja nõrgemad küljed. Minu tugevus on kindlasti väga pikk rahvusvahelise suhtlemise kogemus, oskan ka päris mitut võõrkeelt. Olen elanud ja töötanud väga erinevates riikides Euroopas ja Aasias, ehk on sealt ka midagi vajalikku külge jäänud. Loodan, et sellise pagasiga oleks võimalik ka Saaremaa ja Kuressaare arengut positiivselt mõjutada, eriti ettevõtluse propageerimisel ning kodusaare kui hea investeerimiskeskkonna tutvustamisel.

Aga selle, kes oleks parim linnapea, otsustavad ikka linnakodanikud. Ise võime endast arvata, mida aga tahame!

Teie puhul tuuakse esile omavalitsustöö kogemuse puudumist. Mida selle peale kostate? Mulle otse pole sellist etteheidet veel keegi teinud. Vastaksin aga sellega, et olen olnud postiljon (viisin oma esimese palgalise tööna Orissaare postkontorist posti Reinasse), lüpsja, traktorist, inglise keele õpetaja, ehitaja, tomati-, banaani-, mango- ja arbuusikorjaja, ukselt uksele müügimees, tõlk, ajakirjanik, mitme raamatu kaasautor ja filmiprojektide osaline, kõrgem riigiametnik kaitseministeeriumis ja rahandusministeeriumis, Euroopa Liidu diplomaatilises teenistuses Hiinas jne. Hätta ei ole veel kunagi jäänud. Usun, et ka omavalitsuse valdkonna nüansid on õpitavad.

Mis oleks see üks asi, mida oleksite praeguse volikogu perioodil teinud teisiti kui sel ajal ametis olnud linnapea?

Debatti on väga vähe. Kes soovib, võib vaadata volikogu protokolle. Vahel tundub, et käib sama vilgas arutelu kui ühe eelmise riigi parteikongressil. Mulle ei istu absoluutselt see, kuidas Saaremaa omavalitsused ei suuda omavahel koostööd teha, selles kaevikusõjas on oma negatiivne roll kahjuks ka Kuressaarel. See takistab aga kodusaare terviklikku arengut.

Linna välissuhtlus tuleks suunata täiesti uutele radadele – me peaks leidma partnereid, kellega teha reaalselt kasutoovat koostööd, eriti investeeringute toomise valdkonnas.

Arenemisruumi on ka vastutuse võtmise osas. Tublisti üle 1,3 miljoni euro linnarahva raha kirjutati korstnasse seoses Kuressaare Golfi projekti ebaõnnestumistega. See on üle 160 euro iga maksumaksja kohta. No vähemalt vabandust võiks ikka keegi paluda. Järsku pean seda tulevikus muidu ise tegema.

Kas pooldate linnaga seotud asutuste nõukogude politiseerimist või kavatsete hea seista selle lõpetamise eest? Näiteks kas või SA Kuressaare Hoolekanne juhi valimisel toimunu.

Muidugi ei poolda politiseerimist. Kui vaatame valimisnimekirju, siis soovitaks linnakodanikel ette võtta ja kokku lugeda need volikogu kandidaadid, kes on ühel või teisel kombel linna palgal. Ma arvan ausalt öeldes, et ka ajakirjandus võiks seda huvi pärast teha. Ja siis imestatakse, et Kuressaare Hoolekande juhtum on kuidagi ootamatu. Ei ole. See pusle koosneb paljudest tükkidest ja kui pusletükid kokku panna, siis tervikpilti nimetatakse sundparteistamiseks.

Mida konkreetset tehakse Kuressaares järgmise nelja aasta jooksul (juhul kui teie saate otsustamise eestvedaja olla) puuetega inimeste toimetuleku hõlbustamiseks?

Kõige kiiremini on vaja muuta paremini kättesaadavaks invatakso teenus. Linn on valiku ees, kas teha siin koostööd taksofirmadega või soetada ise uus takso. Konkreetne otsus sõltub hindadest. Õnneks on varasemast kogemused mõlemal moel olemas. Ka on oluline, et takso tellimine oleks operatiivsem, linn ei peaks olema dispetšerteenuse osutaja.

Linn peab rohkem aitama peresid, kus on puudega pereliige. Kuna Kuressaare väikelastekodu kolib lähiaastatel uutesse peremajasse, siis on võimalik Pargi tänaval rajada päevane tugikeskus erivajadustega ja vaimupuudega inimestele ning alustada ka kohandatud eluasemete või tugikodu pakkumist. Jätkuma peab ka koostöö puuetega inimeste kojaga, jätkamaks seal mitmekesist teenuste osutamist. Puuetega lastele on vaja korraldada nädalavahetuse hoid.

Nüüd on vaba mikrofoni võimalus.

Tahaks julgustada linnakodanikke valima minema. Kui ei vali, siis ei räägi ka kaasa ja asjad ei liigu paremuse suunas.

Milliseks kujuneb teie arvates kohtade jaotus Kuressaare volikogu uues koosseisus?

Tõesti ei tea. Sotsiaaldemokraatide poolt vaadatuna on tunne väga tugev, nimekiri on korralik, häid kandidaate palju. Ütleme siis nii, et kaotama küll ei lähe!


Meelis Sepp

Keskerakond

Miks oleksite teie parem linnapea kui teised kolm kandidaati?

Ma kindlasti ei oleks parem kui teised kolm, sest kõigil on võrdsed võimalused. Lõppkokkuvõttes rahvas ju valib ja teeb oma otsuse, millisele erakonnale ta hääle annab. Meie ülesanne on ellu viia kõik erakonna poolt seatud platvormi eesmärgid.

Teie platvormist pole peale “Töötab” loosungi palju rohkem kuulda olnud. On teil ka midagi põhjalikumat?

Meie platvorm oli juba septembri keskel Meie Maas. Mida tähendab plakatitel “Töötab” – seda, et Keskerakond ei räägi ega anna kergekäeliselt lubadusi, vaid oma platvormi eesmärgid viiakse nelja aasta jooksul ka ellu. Meie valimisprogramm järgnevaks neljaks aastaks seisab jätkuvalt Kuressaare linna ja Saaremaa valdade tasakaalus arengu eest ning pakub välja mitmeid lahendusi.

Mis oleks olnud see üks asi, mida oleksite praeguse volikogu perioodil teinud teisiti kui sel ajal ametis olnud linnapea?

See üks asi, mida oleksime praegusel volikogu perioodil teinud teisiti, on kindlasti golfiväljaku probleemi kindel ja kiire lahendamine. Probleem venis ja Kuressaare linna rahakott sai kahjumi.

Kas pooldate linnaga seotud asutuste nõukogude politiseerimist või kavatsete hea seista selle lõpetamise eest? Näiteks kas või SA Kuressaare Hoolekanne juhi valimisel toimunu.

Kuressaare asutuste nõukogude politiseerimine on minu arvates vale ega vasta eetilistele vaadetele. Seisan hea selle lõpetamise eest. Vaja on pädevaid ja oma tööst hoolivaid inimesi, kuid kui see inimene juba kuulub kuskile parteisse, siis ei saa see olla talle takistuseks.

Mida konkreetset tehakse Kuressaares järgmise nelja aasta jooksul puuetega inimeste toimetuleku hõlbustamiseks?

Et hõlbustada puuetega inimeste toimetulekut, tuleb suurendada puuetega inimeste koja rahalist seisu ja aktiviseerida nende tegevust, kuid kui suured on ettenähtud kulud järgnevaks eelarveaastaks, ma ei tea.

Nüüd on võimalus kasutada vaba mikrofoni.

Nagu korduvalt on öeldud ja kordamine on ju tarkuse ema – tulge valima, tehke oma konkreetne otsus ja ärge jääge lootma teiste peale. Hilisem nurisemine on kui riiaka naise nutt – pole sellest kasu kellelegi.

Milliseks kujuneb teie arvates kohtade jaotus Kuressaare volikogu uues koosseisus?

Täna ennustasin kohvipaksu pealt, siin on tulemus: Keskerakond 10, RE 5, SDE 5, IRL 1. Minule isiklikult see ennustus meeldis!


Mati Mäetalu

Reformierakond

Miks oleksite teie parem linnapea kui teised kolm kandidaati?

Olen linnapea olnud viimased kaks ja pool aastat. See on aeg, mille jooksul jõuab teadvustada probleeme ja võimalikke lahendusi, õppida tundma inimesi ja meeskonna liikmeid, saada tundma kohaliku omavalitsuse toimimise mehhanisme. Selle ajaga jõuad hakata kogema ka tehtud töö vilju ja tajuma edasimineku võimalusi. Olles paljude pooleliolevate projektide ja tegemistega hästi kursis, sooviksin nendega kindlasti jätkata.

Minu suur eelis vähemalt kahe kandidaadi ees on seegi, et Kuressaare on juba üle kümne aasta minu kodulinn. Mõne erakonna esinumbreid seob Kuressaarega vaid valimiste-eelne registreering linna elanikeregistris. Kui üksikud valimisüritused välja arvata, siis ega neid ju linnas tegelikult liikumas pole. Aga igapäevane linnaruumis toimetamine ja siin reaalselt elamine on linnapea jaoks äärmiselt oluline.

Seega oleks lühidalt öeldes minu eelised töökogemused linnapeana, inimeste tundmine ja otsene suhtlemine nendega ning see, et minu kodu on Kuressaares.

Milline on olnud Reformierakonna suurim viga Kuressaare valitsemisel eelneva nelja aasta jooksul?
Eksimine on inimlik ning kindlasti on ka Reformierakonnal kui juhtivpartneril ette tulnud eksimusi. Olgu märgitud, et Kuressaares on juba aastaid olnud vastutus valitsemisel jagatud. Enne valimisi on pisut imelik kuulata, kuidas IRL-i ja SDE esindajad kõnelevad linnaelu seismisest ja väsinud juhtimiskultuurist. Oleme olnud neli viimast aastat koalitsioonipartnerid ja koos linna juhtinud. Miks nende erakondade esindajad pole siis teinud nelja aasta jooksul ettepanekuid seda kõike muuta või tulnud lagedale heade ideedega? Pigem tundub toimivat mentaliteet, et kui midagi on halvasti, on süüdi Reformierakond, kui aga hästi, lööme kõik rinna ette!

Tuues välja konkreetse suurima vea, julgen selleks pakkuda liialt pikale veninud kuulumise Golfi aktsiaseltsi omanikeringi. Linn oleks pidanud pärast golfiväljaku valmimist aktsiaseltsist lahkuma. Sellele vastupidiselt hoopis aga panustati vahendeid aktsiaseltsi toimimisse juurde, lootes paremale tulevikule, oldi kõhkleval seisukohal ning väljatulek muutus aina keerulisemaks. Kiputi unustama tõsiasja, et linn ei pea tegelema ettevõtlusega, vaid soodustama vastava keskkonna kujunemist. Vigade parandus on tänaseks tehtud ning viimase paari aasta jõulise tegutsemise tulemusena on Golf nüüd seisus, kus ta oleks võinud ehk olla juba neli aastat tagasi. Ja kui seda veaks nimetada, siis mitte ainult Reformierakonna omaks, vaid ka IRL-i ja SDE veaks, sest vastavad otsused said koos koalitsioonipartneritega ühiselt läbi arutatud ja ellu viidud.

Kas pooldate linnaga seotud asutuste nõukogude politiseerimist või kavatsete hea seista selle lõpetamise eest? Näiteks kas või SA Kuressaare Hoolekanne juhi valimisel toimunu.
Apoliitiline nõukogu kõlab küll paremini, aga ei anna garantiid, et sihtasutus oleks paremini juhitud. Leian, et põhinõue peab olema see, et nõukogusse kuuluksid valdkonna parimad asjatundjad. Kui inimene on end poliitiliselt või maailmavaateliselt määratlenud, ei tohiks teda seetõttu valdkonnast, mida ta hästi tunneb, kõrvale jätta. Toon ühe konkreetse näite viimasel ajal kirgi kütnud Kuressaare Hoolekanne SA baasil. Kui peaksime sellele uue nõukogu nimetama, võiks minu arvates üheks arvestatavaks kandidaadiks nõukogu liikme kohale olla näiteks Helle Kahm. Ta on töötanud sotsiaalvaldkonnas pikka aega, juhib praegu vastavat asutust ja on oma valdkonnas hinnatud tegija. Apoliitilise nõukogu korral ei tohiks me Helle Kahmi sinna nimetada, sest ta kuulub Reformierakonda.

Samasuguseid näiteid saab kindlasti teistegi erakondade kohta välja tuua ning sellisel juhul muutub apoliitilisus vastupidiselt kasulikkusele kahjulikuks. Inimesi, kes peaksid kuuluma sihtasutuse nõukogusse, ei tohiks lahterdada poliitilisuse järgi. Neid peaks hindama pädevuse järgi. Kõik erakonnad kiidavad (ka Reformierakond), kui pikk on nende pink ja kui tublid inimesed seal istuvad. Järelikult peaks kandidaate, kelle hulgast pädevaid nõukogu liikmeid valida, jaguma igasse erakonda. Tuleb vaid õiged inimesed üles leida.

Samas võiks olla võimalik ka vastupidine variant – kui inimene ei kuulu erakonda ja on konkreetses valdkonnas hinnatud tegija, peaks samuti olema võimalus ta nõukogu liikmeks nimetada.

Lubate korda teha linna keskväljaku. Samas lähevad lapsed mööda Talve tänavat kooli ikka veel keset sõiduteed kõndides ja talvel lumehangedes ukerdades. Miks on keskväljak olulisem kui laste kooliteedele kõnniteede rajamine?
Keegi pole väitnud, et keskväljak on kooliteest olulisem. Nii nagu lubame korda teha keskväljaku, lubame lastele ka turvalist kooliteed. Ja erinevalt keskväljaku korrastamisest on turvaline koolitee hoopis käegakatsutavam lubadus.

Tänavate kapitaalremont ei käi juhusliku skeemi alusel. See toimub koostöös veemajanduse, tänavavalgustuse jm projektidega, et vältida tänava mitmekordset üleskaevamist.

Kui rääkida Kuressaare gümnaasiumi koolitee turvalisusest, siis on areng silmnähtav. Äsja sai valmis kergliiklustee ja parkla Kaevu tänava Marientali-poolses otsas, kuhu rajati ka uued bussipeatused. Praegu on käimas uue kõnnitee ja valgustuse rajamise tööd Pihtla teel (tee bussijaamast kooli). Järgmise aasta teetööde kavas on Kaevu tn kõnnitee ja valgustuse täielik renoveerimine (tee kesklinnast kooli) ning Talve tänavgi peaks tänavavalgustuse uuendamise käigus järgmisel aastal teatud lõikude osas korda saama. See on reaalne tegevus, mitte lihtsalt lubadused.

Üldpildis ei saa omavalitsusele pandud ülesannetest olla miski vähem või rohkem oluline. Areng ja edasiminek peab olema igas valdkonnas stabiilne ja võimalikult ühtlane ning arvestama peab seejuures kõigi linnaelanikega. Meil ei teki kunagi olukorda, et kõik on äkki valmis ja ühelgi teemal pole võimalik enam kriitikat teha. Nii on ka tänavatega – isegi kui me kuskilt põhjatu rahalaeka leiaksime, jääb ideaalsest olukorrast ikka midagi puudu, sest igapäevaelu lihtsalt on selline.

Mida konkreetset tehakse Kuressaares järgmise nelja aasta jooksul puuetega inimeste toimetuleku hõlbustamiseks?

Konkreetset tegevust on palju, ruumipuudusest tulenevalt toon vaid mõned näited.
Jätkame seniste teenustega: puuetega inimeste päevakeskuse teenus, viipekeele tõlketeenus ja kuulmisnõustamise teenus, isikliku abistaja teenus füüsilise puudega isikule, tugiisiku teenus psüühikahäiretega inimestele, invatakso teenus, VIRTU projekt jms. Võimalusel loome tugikodu psüühilise erivajadusega ja vaimupuuetega tööealistele isikutele. Rahastame omafinantseeringu osa EL-i uute struktuurifondide projektides, mis on suunatud puudega isikute töölesaamist toetavale tegevusele. Soetame päevakeskusesse tõstukiga invatranspordivahendi.

2014. a on valmimas uued peremajad asenduskoduteenusel olevatele lastele. Majade haldamine ja teenuste korraldamine jääb Kuressaare linna kanda. Loome lasteaiaealistele puuetega lastele arendusrühma alushariduse saamiseks. Võimaldame lasteaias ja koolis õppivatele puudega lastele tugiisiku. Kompenseerime osaliselt abivahendite muretsemist ja ravisõite. Ehitame uusi kaldteid (viimane valmis Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis sel sügisel).

 

Milliseks kujuneb teie arvates kohtade jaotus Kuressaare volikogu uues koosseisus?

Selgeltnägija ei ole, aga kui pakkuma peab, siis oleksid panused järgmised: RE 9, SDE 3, IRL 7, KE 2.

Print Friendly, PDF & Email