Cicerolt Kuressaarele (5)

Kuressaare raekojal, tähtsaimal avaliku võimu kodukohal Kuressaares on ladinakeelne kiri aastast 1670: Semper officio fungitur utilitati hominum consulens et societati. Raekoda on näinud mitmeid riigikordi ja valitsemisvorme ning läbi aegade on seda tsitaati ka mitmeti tõlgitud. Tsitaat ise on aga palju vanem ja pärineb Vana-Rooma riigimehelt ja filosoofilt Cicerolt umbes 46.–43. aastast enne Kristuse sündi. Suured riigid, suured nimed ja ajaloolise suurmehe suur mõte väikesel Kuressaare raekojal.

Erinevad ajastud, erinevad tõlked

Minu kooliajal Kuressaares tõlgiti linnavalitsemise motot järgmiselt: “Alati täidab ta oma kohust inimese kasuks ja ühiskonna hüvanguks.” Nagu ühele valitsemisasutusele kohane, peab ühiskondlik kasu ehk tänapäevases mõistes avalik huvi olema tasakaalus üksikinimeste kasuga ehk erahuvidega. Igati sobilik soovitus ka uuele valitavale volikogule.

1992. aastal muutus raekoja portaali sõnumi tõlge kardinaalselt: “Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, selleks kodanikkonnalt nõu küsides.” Demokraatia tuultes muutus ka sõnum ja antud juhul ühiskondlike huvide kahjuks. Alles jäid suuremad erahuvid ja demokraatlik sõnum rahvaga läbirääkimiste kohta. Erinevad ajad toovad kaasa erinevad käsitlused ning seda ka ühiskonnaelus.

Kui ühel sõnumil on täiesti erinevad tõlked, siis loodame, et kehtib selline, kus mõlemad pooled on esindatud: “Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks kodanikkonnalt nõu küsides ja ühiskonna hüvanguks.” Viskame kõrvale erimõttelised käsitlused ja ütleme lõpuks välja kogu sõnumi ning ka juhindume sellest.

Head inimesed täidavad alati oma kohust demokraatlikult ja edendavad ühiskonna üldhuve.

Mida mõtles Cicero oma elupäevade lõpuperioodil teoses “De Officiis” (“Valitsusasutused”) kirja pandud tsitaadiga täpselt, on praegu raske öelda, kuid proovime leida parima seletuse. Cicero kirjutas oma teose olukorras, kus senat oma senisel kujul oli kaotatud ja kohtud suletud. Vana-Rooma demokraatia oli Caesari valitsemisajal vähikäiku teinud ning ka Caesari võimult kõrvaldamise järel ei suudetud vabariiki tema endiste institutsioonidega taastada. Eelkõige on tsitaadi mõte seotud riigi algselt demokraatlike valitsemisasutuste kaitse ja jätkusuutlikkusega.

Aeg otsida uusi eesmärke

Raekoja ehitamise eestvedajal, Saaremaa asevalitsejal Magnus Gabriel de la Gardie’l oli tegelikult täita sama roll kui Cicerol. Rootsi riigi valitsemisinstitutsioonid ei töötanud taanlastelt võimu ülevõtmise järel korralikult ja neil institutsioonidel puudusid ka väärikad esindushooned. Cicero tsitaadi kasutamine raekojal on igati sobilik, kuid 17. sajandi teise poole Kuressaare oludes idealistlik. Arvestame, et Cicero kui demokraatlike väärtuste ideoloogia kandja mõtete edasiarendamine 17.–18. sajandi suurte mõtlejate nagu näiteks Voltaire’i poolt oli raekoja ehitamise ja valmimise ajal veel olemata.

Ajastute vaheliste erinevate arusaamade etapp peaks olema Eestis ja ka Saaremaal läbitud. On aeg otsida uusi ühiskondlikke eesmärke ja tasakaalu. Need eesmärgid ei piirdu avatud teejupiga, vahetatud veetorudega ja ehitatud hoonetega. Kunstiinimesed ja filosoofid kutsuvad tasakaalu oma teostes harmooniaks. Harmoonia peavad leidma ka kõik linnakodanikud koos valitava volikoguga ühiskondlike eesmärkide leidmisel, mis sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises tegelikkuses on raskesti saavutatav, kuid ilmselgelt mitte võimatu. Kuid kindlasti ei ole siin maailmas üht valmis ja universaalset maailmavaadet ja selle idee elluviimise ainuvõimalikke tegevusi, mis elu õitsema aitavad.

Print Friendly, PDF & Email