Kohus: portaal vastutab kommentaaride eest (4)

Euroopa inimõiguste kohus (EIK) leidis AS-i Delfi ja ärimees Vjatšeslav Leedo kommentaarivaidluses otsust langetades, et portaal vastutab selle veebis ilmunud kommentaaride eest.

Delfi kaebas Eesti riigi inimõiguste kohtusse riigikohtu 2009. aasta otsuse pärast, milles leiti, et netiportaal on vastutav ärimees Vjatšeslav Leedost rääkiva artikli alla kirjutatud solvavate kommentaaride avaldamise eest, vahendas ajaleht Postimees.

Inimõiguste kohus nõustus enamiku Eesti kohtute argumentidega ja leidis, et seadusandlust, kohtupraktikat ja Leedost rääkiva artikli sisu arvesse võttes oleks Delfi pidanud ette nägema võimalust, et väljaandelt võidakse au teotavate kommentaaride eest kahjutasu nõuda. Kohus leidis, et kuigi kommentaare kirjutasid kolmandad isikud, ei vähenda see meediaettevõtte vastutust.

Kuigi riigikohtu otsus pidada Delfit solvavate kommentaaride eest vastutavaks ja kohustada kommentaare modereerima on artikli 10 mõttes piirav, on piirang õigustatud, kuna see on vajalik demokraatliku ühiskonna toimimiseks, kus kaitstakse inimese õigust puhtale nimele.

Lisaks argumenteeris inimõiguste kohus, et meediaväljaandel on kannatanuga võrreldes rohkem ressursse selleks, et meedias ilmuva sisu ja kommentaare kontrollida. Samuti polevat kannatanu suhtes mõistlik Delfi väide, et nende asemel tuleks kohtusse anda kommentaaride anonüümsed autorid.

Inimõiguste kohtuga sama otsuse tegi 2009. aastal riigikohus. Eesti kõrgeim kohus põhjendas siis, et netiportaalid vastutavad kommentaaride eest, kuna nad on nende kirjutamise võimaluse ise loonud, teenivad sellest tulu ja on kehtestanud kommenteerimiskeskkonnale reeglid.

Riigikohus ja nüüd ka inimõiguste kohus jätsid jõusse ringkonnakohtu otsuse osa, mille kohaselt pidi Delfi hüvitama Leedole isiklike õiguste rikkumisega tekitatud mittevaralise kahju 5000 krooni ehk 320 eurot.

Leedo kaebas Delfi kohtusse portaalis 2006. aastal artikli “SLK lõhkus plaanitava jäätrassi” juures ilmunud kommentaaride tõttu.

Print Friendly, PDF & Email