Baltic Workboats AS toetab valla lasterikkaid peresid

Nasval tegutsev Baltic Workboats AS (BWB) ja Kaarma vald sõlmisid ühekordse sihtotstarbelise toetuse lepingu, millega toetatakse kolme või enama alaealise lapsega peresid 200 euroga pere kohta.

“Selle toetusega tahame aidata suuri peresid, et ka nemad saaksid lastele jõuludeks midagi paremat lubada. Samas soovime juhtida tähelepanu asjaolule, et Saaremaa saab edasi areneda vaid siis, kui keskmises saare peres on lapsi rohkem kui kaks,” ütles BWB juhatuse esimees Margus Vanaselja.

Kaarma vallavanem Andres Tinno lausus, et BWB toetuse pakkumine on väga tänuväärne ettevõtmine ja näitab ettevõtjate sotsiaalset küpsust. Kõnealune kokkulepe puudutab ca 70 Kaarma vallas elavat peret. Kokku on vallas ligi 550 lastega peret, mis omakorda näitab, kui vähe on ikkagi Kaarma vallas peresid, kus on kolm ja rohkem last. Arvestades tänast väljakujunenud 1–2 lapsega peremudelit, siis positiivset iivet siit oodata ei maksa.

Selle aasta algusest saavad BWB oma töötajad, kelle peres kasvab vähemalt kolm või enam alaealist last, palgalisa 150 eurot kuus lastetoetuse nimetuse all. Oma töötajatele toetuse maksmine on tähtajatu projekt. Ehk teisisõnu kavatseb BWB lastetoetust maksta seni, kuni ettevõttel selleks võimalusi jätkub, on Margus Vanaselja varem öelnud.

Baltic Workboats tegutseb Kaarma vallas Nasva alevikus juba 2000. aastast ja üks kohaliku kogukonna toetamise väljund on ka Nasva klubi ehituse toetamine.

“Kindlasti peab ka vald tulevikus läbi mõtlema just suurperedele lisatoe pakkumise. Näiteks on Kaarma vald liitunud hajaasustusprogrammiga, kus toetatakse lastega peresid eluliste kommunikatsioonide rajamisel,” lisas vallavanem.

Lepingu kohaselt on Kaarma vallal kohustus määrata toetuse kriteeriumile vastavate perede arv ja pärast toetussumma laekumist jagada see välja siht-rühmale. Toetuste väljamaksmisega tegeleb sotsiaalosakond detsembris.

KE toimetus

Print Friendly, PDF & Email