Üleskutse: Piirakem alkoholi kättesaadavust! (5)

Terve Eesti sihtasutus osales üleskutse koostamisel, mis pakub konkreetseid samme neile omavalitsustele, kes usuvad, et joomine on tõsine probleem, ja soovivad ka ise midagi ära teha, et nende territooriumil oleks elu tervem ja õnnelikum.

Esimene soovitus on teha noortele huviharidus kättesaadavamaks kui alkohol. Teismeliste arengus on oluline, et nad saaksid iseseisvat elu proovida ja mõtlemist arendada, riske võtta, kuuluda gruppi ning pälvida eakaaslaste heakskiitu. Kui keskkond teismelistele neid võimalusi näiteks vabatahtliku töö, õpilasomavalitsuses osalemise või sporditegemise kaudu ei paku, hakkavad noored koosolemise ja riskivõtmise võimalusi otsima poeesiselt platsilt, abiks alkohol ja tubakas.

Teiseks saab kohalik omavalitsus teha palju seaduste jõustamiseks oma territooriumil. Kui kaasata noorsootöötaja, mõned lapsevanemad, koolide, baaride ja alkoholi müüvate poodide esindajad, kohalik konstaabel ja tervisetöötajad, saab kiiresti teada piirkonna suuremad riskikohad. Kas on teada täiskasvanud, kes lastele alkoholi ostavad? Võib-olla pakutakse laste sõpradele alkoholi mõnes kindlas peres? Võib-olla on teada baarid, kus alaealistele alkoholi müüakse? Koos saab otsustada, et sellist käitumist ei tolereerita, ja astuda samme olukorra muutmiseks.

Samuti saab kohalikul tasandil piirata alkoholimüüki festivalidel ja vabaõhuüritustel, kus osalevad lapsed. Kuigi alkoholi sponsorlus teeb ürituste rahastamise lihtsaks, ei tohi unustada, et see on tegelikult reklaam, mis on reklaamiseaduse kohaselt alaealistele keelatud. Alkoholifirmade sponsorluse eesmärk on suurendada alkoholi tarbimist, millega koos suurenevad ka alkoholiga seotud kahjud. Ehkki see on keeruline, peaksime festivalide ja vabaõhuürituste puhul järjest enam teadvustama sponsorluse tegelikku hinda ja leidma teisi võimalusi ürituste rahastamiseks.

Alkoholikahjude vähendamisse saame me kõik oma panuse anda – nii isiklikul kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil kogukonna kaudu.

Keit Fomotškin 
Terve Eesti SA tegevjuht

Print Friendly, PDF & Email