Maavalitsus tunnustab haridusvalla tegijaid (1)

Maavalitsus tunnustab haridusvalla tegijaid

ELLE VIIRA LASTEGA: Õpetajaga koos sättisid ennast pildile Randmar Põld, Ellise Miller, Janeli Varik, Kristin Loodus, Lucy Lõhmus, Rasmus Lõhmus, Made Lopp. Foto: Sander Ilvest

Saare maakonna aasta haridustöötaja kaheksast tiitlist viis kuulub Saaremaa ühisgümnaasiumiga seotud inimestele.

Aasta lasteaiaõpetaja aunimetuse pälvis tänavu Elle Viira Mustjala lasteaed-põhikoolist.

“Staažikas ja lapsevanemate silmis hinnatud õpetaja on oma käitumise ja tegevusega lastele eeskujuks, ta on pälvinud laste usalduse ja armastuse,” on kirjas Elle Viira iseloomustuses. Samuti on esile tõstetud tema panust projektis “Kiusamisest vaba lasteaed”, põhjalikku koostööd algklassiõpetajatega laste kooliks ettevalmistamisel ning tema valmistatud õppematerjale, mis on mõeldud toetama lapse arengut.

Muu hulgas on Viira teinud uurimistöö isa vajalikkusest lapse kasvatamisel ja konfliktsituatsiooni lahendamisest.

“See on küll suur üllatus,” tunnistas Elle Viira, kes talle määratud tiitlist kuulis Saarte Häälelt.

Lapsed on muutunud

Elle Viira on lasteaiaõpetaja ametit pidanud juba 35 aastat. “Mis kinni hoiab, on lapsed – paistab, et nendega töötamine sobib mulle,” rääkis ta. “Samuti hindan selle töö iseloomu – mul on üsna palju vabadust otsustada, mida lastega ette võtta. Kui vahel on töösse puhkuse näol pikemad pausid tulnud, tunnen, et tahaksin jälle tööle minna – mul pole siin iial igav.”

Elle Viira leiab, et võrreldes kümnete aastate taguse ajaga on lapsed oma käitumiselt muutunud. “Kui vanasti hoiti lapsi rohkem raamides, siis tänapäeval on nad hästi erksad ja targad,” sõnas Viira. Samas olevat juurde tulnud neid lapsi, kellel arenguhäired käitumishäireid tekitavad.

“Ka lapsevanemate elu on muutunud – eriti isad on tihtipeale palju kodust eemal ja teisele vanemale langeb suur vastutus laste kasvatamise eest,” tõdes Viira. “Selline ebastabiilsus kodus võib mingil määral aga mõju avaldada lapse käitumisele.”

Aasta klassiõpetaja tiitel kuulub Salme põhikoolis töötavale Mariliis Lazarevile. “Ma tahan olla õpetaja, kes tunneb oma õpilasi sama hästi ja põhjalikult, kui neid aineid, mida õpetab,” on Lazarev enda kohta kirjutanud. “Ma tahan olla õpetaja, kelle juurde õpilased julgevad probleemidega tulla.”

Innovaatilisi töövõtteid kasutav õpetaja korraldab tunde tihti väljaspool klassiruumi – vajadusel kas või suure tiibklaveri all või koolimajas luurekat mängides. Õpetaja Mariliis on kirjastuse Koolibri tellimusel loonud ka õppevara.

Aasta põhikooliõpetaja on Aina Seppel, kes õpetab Saaremaa ühisgümnaasiumis lastele eesti keelt ja kirjandust, tulles toime ka keerulisemate klassidega. Seppel on teinud tulemuslikku tööd õpilaste olümpiaadideks ettevalmistamisel.

Aktiivsed ja koostöövalmid

Aasta gümnaasiumiõpetajaks valiti samuti SÜG-is töötav Liis Ojasaar – ettevõtlik, optimistlik ja tegus inglise keele õpetaja, Comeniuse projekti käivitaja. Ojasaar tegutseb ka spordiklubis Planetsport, andes bodyjam`i tunde. Samuti on ta heategevusliku ürituse Saarepiiga peakorraldaja.

Ka aasta klassijuhataja on SÜG-ist – Diana Õun. Tema puhul tõsteti esile tihedat sidet lastevanematega, mis erinevalt algklassidest pole gümnaasiumis just tavaline. “Õpilased hindavad ja armastavad teda ning koolikokkutulekutel on ta otsitud õpetaja,” kinnitatakse õpetaja iseloomustuses.

Aasta õppeasutuse juhiks nimetati Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi direktor Ly Kallas, kes on “kiiresti ja paindlikult reageerinud täiskasvanute õppe arendamisel riigi ja kogukonna vajadustele ning muutustele ühiskonnas”. Ly Kallas on loonud täiskasvanute gümnaasiumi juurde vabaharidusosakonna töötute koolitamiseks. Kallase eestvedamisel loodi ka Karjäärikool – loengute sari inimestele, kes tahavad oma karjääris muudatusi teha või ennast ühel või teisel teemal täiendada.

Aasta üldhariduse sõber on OÜ Kalla Mööbel tegevdirektor Robert Pajussaar, Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees. Kümmekond aastat kooli hoolekogu juhtinud Pajussaare puhul hinnatakse seda, et ta on kõikide projektide toetaja ja eestvedaja, kes peab oluliseks kontakti ja koostööd kooli juhtkonnaga.

Aasta tegu hariduses kuulub Anne Teigamägile Saaremaa ühisgümnaasiumist. Teigamägi on SÜG-i keskkonnahariduskeskuse käivitaja ja Saaremaa teadus- ja huvikooli projekti elluviija.

Kõik tiitli pälvinud on 5. oktoobril oodatud Tartusse Vanemuise kontserdimajja aasta õpetaja auhinnagalale “Eestimaa õpib ja tänab”, kus tunnustatakse aktiivseid ja tublisid inimesi, kelle tegevus toetab õppijate arengut lasteaias, üldharidus- või kutsekoolis.

17. oktoobril toimub aga meie maakonna haridustegelastele pidulik vastuvõtt Saare maavalitsuses.

Print Friendly, PDF & Email