Eaka kõige suurem mure on iseendaga toimetulek (4)

Eaka kõige suurem mure on iseendaga toimetulek

LIBLIKAPOLKAT TANTSIMAS: Vasakult Piret Seema ja Liia Riim, Sirje Raik ja Leili Laanekivi. Foto: Sander Ilvest

Eile tähistasid Saare maakonna eakad rahvusvahelist eakate päeva konverentsiga Kuressaare kultuurikeskuses. Konverentsi teema oli turvalisus.

Saare maakonna tervise-edenduse peaspetsialist Imbi Jäe rääkis üksi elavate eakate seas läbi viidud küsitlusest, millega püüti välja selgitada, milliseid vigastusi on neil esinenud. Eesti haigekassa projekti “Vigastuste vältimine Saare maakonnas” raames viisid küsitluse kevadel läbi SA Turvaline Saaremaa ja Saare maavalitsus. Kokku küsitleti üksi elavaid eakaid 12 omavalitsuses.

Politseinik Meelis Juhandi kõneles “Turvalise küla” projekti tulemustest ja edasistest plaanidest. Maanteeameti esindus tõi välja pimeda ja libeda ajaga seotud ohud ja helkurite vajalikkuse ning Lääne-Eesti päästekeskuse ennetustöö spetsialist Kätlin Poopuu rääkis tulekustuti ja -teki kasutamisest ja vajalikkusest koduses majapidamises. Jagati ka infomaterjale ja helkureid.

Saare maakonna pensionäride ühenduse juht Tiiu Kallas ütles, et tänapäeval on eaka kõige suurem mure iseendaga toimetulek. “Just nimelt terve olemine, sest arstirohud on meeletult kallid,” sõnas Kallas. Ta lisas, et samuti on eakal suur mure see, kui ta ei tule enam iseendaga toime, lapsed on aga kaugel ega saa aidata.

Ka Kihelkonna vallavolikogu liige Sirje Salong nentis, et kõige suurem mure on arstirohud, mis on kallid. Liiati pole Kihelkonnal apteeki. Samuti on Salongi sõnul kihelkondlaste jaoks väga kurb teema bussiühendus. “Aga midagi pole teha, sest külad jäävad tühjaks,” ohkas ta.

Kihelkonna valla eakad tähistavad eakate päeva 4. oktoobril, mil kutsutakse külla ka Mustjala ja Lümanda eakad.

Esmakordselt sellisel konverentsil osalenud Sirje Raik kinnitas, et konverents oli õpetlik ja vajalik.

Konverentsi rahastati Eesti haigekassa projekti rahast. Pärast konverentsi veedeti mõnusalt aega ühise kringlisöömisega Kuressaare päevakeskuses, kus meelelahutust pakkusid Reet Lõugas ja Piret Seema.

Rahvusvahelist eakate päeva tähistatakse ÜRO Peaassamblee algatusel 1990. aastast. Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust küsimustes, mis mõjutavad eakate heaolu, näiteks vananemisega seotud terviseprobleemid ja eakate väärkohtlemine. See on ka päev, tunnustamaks vanemate inimeste panust ühiskonda.

Print Friendly, PDF & Email