Kuressaare peab hakkama ise linnaliine üleval pidama (9)

Riigikogu menetluses olev ühistranspordiseaduse eelnõu võtab Kuressaare linnalt tulevikus võimaluse kasutada linna bussiliinide ülevalpidamiseks riigi dotatsiooni.

Saare maavalitsusele saadetud pöördumises märgib majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, et ajalooliselt kujunenud korralduslikel põhjustel on tänaseni näiteks Kuressaares, Rakveres, Viljandis, Haapsalus ja Põlvas linnaelanike teenindamiseks käigus bussiliinid, mida teenindatakse maavalitsuste sõlmitud avaliku teeninduse lepingute alusel ning millel vedu toetatakse suures osas riigieelarvest.

Selliste liinide riigipoolne finantseerimine ei ole aga Partsi sõnul kooskõlas seaduse mõttega, mille kohaselt on ühistranspordi korraldamine oma territooriumil kohaliku omavalitsuse ülesanne ning maavalitsus peab tagama maakondliku liinivõrgu. Uus ühistranspordiseadus jõustub eeldatavalt 2014. aasta jooksul, pärast mida peab Kuressaare hakkama ise linnaliini doteerima. Partsi sõnul pole kehtivate lepingute ennetähtaegne lõpetamine alati otstarbekas, küll aga peab linnavalitsuse osalus liiniveo kulude katmisel suurenema.

Saare maavalitsuse ühistranspordinõunik Taavi Kurisoo ütles, et riik toetab maakonna I liinigrupi liinide ülevalpidamist 2013. aastal 139 762 euroga, liinide maht on aastas 189 123 km. Saare maavalitsuse ja bussifirma vaheline avaliku teenindamise leping lõpeb 1. septembril 2021. “Ootame valimised ära, siis räägime Kuressaare linnaga läbi,” lausus nõunik. “Enne 2015. aastat ei juhtu suure tõenäosusega midagi.”

Kurisoo märkis, et riigikogus toimuva arutelu tulemusena võib seaduse muudatuse sõnastus muutuda. “Kuna meie leping I liinigrupi teenindamiseks on riigile suhteliselt soodne, ei poolda ma lepingu lõpetamist ja Kuressaare poolt uue hanke tegemist,” ütles Taavi Kurisoo.

Kuressaare abilinnapea Kalle Koovi hinnangul on tegemist riigi kohustuste hiiliva panemisega kohalike omavalitsuste õlule olukorras, kus kohalikele omavalitsustele nende kohustuste täitmiseks eraldatava tulumaksu osa riigieelarvest riik suurendada pole suutnud.

Koov selgitas, et Kuressaares ei toimi mitte linnaliinid, vaid Kaarma valda ja linna teenindav ühistransport, mida osaliselt katab dotatsioon ja osaliselt piletitulu. Kuressaare on viimastel aastatel toetanud teenust linnaeelarvest riigi poolt puudu jäävas osas, lisaks taganud tasuta bussisõidu pensionäridele ja puuetega inimestele ning soodustusega sõidu kooliõpilastele.

“Olen veendunud, et Kaarma vald ja Kuressaare linn saavad bussiliinide käigus hoidmisest huvitatutena tulevikus oluliselt rohkem ühistranspordi korraldamisel kaasa rääkida,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email