Ajateenistusse oodatakse 45 Saare noormeest

Alanud nädalal asub kaitseressursside ameti kutsel ajateenistuskohustust täitma 1312 noormeest. Lisaks läheb ajateenistusse vabatahtlikuna ka 10 neidu.

Saare maakonnast oodatakse ameti avalike suhete nõuniku Anne Osveti andmeil seekord ajateenistusse 45 noormeest. “Täpsemalt saame kohaletulnute arvu öelda juba pärast, kui kokkuvõtteid teeme,” nentis Osvet. Neide tema sõnutsi Saaremaalt ajateenistusse minemas ei ole.

Noormehed, kellest 20% otsustas oma riigikaitselise kohuse täita vabatahtlikuna, asuvad teenistusse staabi- ja sidepataljonis, kaitseväe logistikakeskuse logistikapataljonis, 1. jalaväebrigaadi tagalapataljonis, pioneeripataljonis, suurtükiväepataljonis, Viru jalaväepataljonis, õhutõrjepataljonis, Kuperjanovi jalaväepataljonis ja vahipataljonis.

Kümnest vabatahtlikust neiust asub viis teenistusse 1. jalaväebrigaadis ja viis Kirde kaitseringkonna pioneeripataljonis, suurtükiväepataljonis ja õhutõrjepataljonis.

2013. aasta viimase ajateenistusse kutsumisega alustavad kaheksakuulist ajateenistust noormehed, keda õpetatakse välja reakoosseisu jaoks.

Print Friendly, PDF & Email