Sügava nägemispuudega reisija jäi vaidluses oma õigustele kindlaks (3)

Harjumaa Liinide bussijuht keeldus pimedat reisijat tasuta sõidutamast, viidates puudega inimeste sõidutamist käsitleva seaduse muudatusele, ent ühistranspordiseadust selles osas siiski muudetud ei ole.

Teisipäeval soovis Saaremaa pimedate ühingu juhatuse esimees, sügava nägemispuudega Anneli Lõhmus koos saatja Doris Peuckeriga sõita AS-i Harjumaa Liinid bussiga Salmele.

Lõhmus esitas oma dokumendi, teatas, et tal on sügav nägemispuue ja seetõttu kaasas saatja. Seepeale vastanud bussijuht, et saatja saab küll nullpileti ehk tasuta sõidu, nägemispuudega Lõhmus ise aga mitte.

Anneli Lõhmuse sõnul pani selline vastus teda imestama, kuna ta teab kindlalt, et seaduse järgi on sügava nägemispuudega inimesel õigus tasuta sõita. “Vaidlesime seal rahvast täis bussis päris pikalt – kumbki jäi endale kindlaks,” rääkis Lõhmus, kes keeldus piletit ostmast.

Anneli Lõhmus palunud oma saatjal vaadata, kas bussis on välja pandud teave puudega inimeste tasuta sõidusoodustuste kohta, ja see ette lugeda, bussijuht teatanud aga seepeale, et tegemist on valeinfoga. “Kui tundsin huvi, miks nad siis valeinfot üleval hoiavad, küsis bussijuht: “Kui te pime olete, kuidas te näete, et see info seal on?”,” rääkis Lõhmus. “Vastasin, et selleks mul ju saatja kaasas ongi.”

Võtnud Lõhmuse dokumendid, käinud bussijuht bussijaama kassast küsimas, kummal õigus on, kas temal või Lõhmusel. Naasnud, ta Lõhmuselt piletiraha siiski ei nõudnud.

Tagasi linna juhtus naisi viima sama buss sama juhiga. Vaidlus jätkus, nii bussijuht kui ka Lõhmus jäid endale kindlaks. Samal õhtul helistas Lõhmus Harjumaa Liinide dispetšerile, kes arvas samuti, et sügava nägemispuudega isik peab sõidu eest maksma.

Kehtivas ühistranspordiseaduses on kirjas, et “riigisisesel liinil (kaasa arvatud kommertsliinil) raudtee-, maantee- ja veeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama eelkooliealisi lapsi; puudega lapsi, sügava puudega 16-aastaseid ja vanemaid isikuid ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või nägemispuudega isikut saatvat juhtkoera.”

Et seadust tasuta sõidu osas muudetud ei ole, kinnitas Saarte Häälele ka Saare maavalitsuse ühistranspordinõunik Taavi Kurisoo.

Harjumaa Liinide Saaremaa osakonna juhataja Mati Maas vabandab juhtunu pärast Anneli Lõhmuse ees. “Bussijuhi suhtes, kes tõlgendas asja valesti ja väitis inimesele muud, kui kirjas oli, võetakse firmasiseseid meetmeid,” lubas ta.

Print Friendly, PDF & Email