Marjana Prii: väikeses koolis on enda tõestamiseks vaja rohkem pingutada (6)

Marjana Pri väikeses koolis on enda tõestamiseks vaja rohkem pingutada

UUS TÖÖKOHT: Marjana Prii ütles, et tema esmane mure ja töö Orissaare gümnaasiumi direktorina on selgitada piirkonna noortele, et nad saavad suurepärase hariduse ka Orissaarest, mitte ei pea sõitma selle järele Kuressaarde. Foto: Irina Mägi

Viimased kolm aastat Kaali kooli juhtinud ja esmaspäeval Orissaare gümnaasiumi direktorina alustanud Marjana Prii ütleb, et hea kool on see, kuhu õpilased tahavad tulla ja kust nad saavad hea hariduse.

Orissaare vallavanem Aarne Põlluäär põhjendas teie valimist Orissaare gümnaasiumi direktoriks sellega, et teil on selge nägemus sellest, kuidas koolil säiliks gümnaasiumiosa. Kuidas gümnaasiumi Orissaares säilitada?

Gümnaasiumiosa säilitamine sõltub paljudest asjaoludest: valla tahtest ja panusest, kooli mainekujundusest, õpilaste arvust Orissaare vallas, naaberkoolide õpilaste põhikoolijärgsetest valikutest, kooli tegemiste suuremast avalikustamisest, nii õpilaste kui ka kooli huvigruppide kontaktidest, regionaalpoliitikast, haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) määrustest.

Praegusel ajahetkel tundub mulle, et esimene võimalus on Orissaare gümnaasiumi (OG) laialdasem tutvustamine naaberkoolidele. Samuti on olulise tähtsusega kogu kollektiivi ühine tahtmine gümnaasiumiosa säilitada, see nõuab aga senisest veelgi suuremat tööpanust. Nagu ikka – väikeses koolis (aga OG on gümnaasiumina väike) on enda tõestamiseks vaja märksa rohkem pingutada kui suurtes koolides.

Kas kool saab nüüd uue arengukava, mille puudumist eelmisele direktorile süüks pandi?

Kooli arengukava on kooli alusdokument, mis töötatakse välja koos koolikollektiiviga, arutatakse läbi ja täiendatakse õppenõukogus ning kooskõlastatakse kooli hoolekoguga. Minu tööleasumise ajaks arengukava vallavolikogu poolt veel kinnitatud ei olnud, aga on kinnitamisringil. Samas – arengukava analüüs ja täiendamine toimub igal aastal. Me ei ela ju NSVL-s, kus oli viisaastakuplaan, mis tuli täita nelja aastaga. Praegu toimuvad arengud väga kiiresti ja 100-protsendilise täpsusega arengukava koostamine on seetõttu väga keeruline.

Edasi loe tänasest Saarte Häälest.

Print Friendly, PDF & Email