Leisi lokaali toetusraha hakkab tagasi nõudma kohtutäitur (3)

Leisi lokaali toetusraha hakkab tagasi nõudma kohtutäitur

MÜÜDI POOLE ODAVAMALT: Sel kevadel võlgade katteks kohtutäituri poolt sundmüüki pandud Leisi puhkemaja leidis maikuus 57 000 euro eest uue omaniku. Foto: Sander Ilvest

PRIA kavatseb Leisi endise lokaalihoone renoveerinud OÜ-lt Aktsioon väljamakstud toetusraha tagasi nõuda kohtutäituri abiga.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik ütles, et tagasinõude otsuse tähtajaks täitmata jätmise korral annab PRIA tagasinõude sundtäitmisele täitemenetluse seaduses kehtestatud korras, samuti hakkab toetussumma pealt jooksma Euriboriga seotud intress.

PRIA määratud 99 733 euro suuruse toetusraha tagasimaksmise 60-päevane tähtaeg sai täis septembri esimesel nädalal, kuid OÜ Aktsioon pole seni toetust tagasi maksnud ega tagasinõudeotsust ka vaidlustanud.

Võlgadega seotud probleemide, sh nõuete sundtäitmisele saatmise üle otsustab PRIA-s osakondade esindajatest koosnev võlgade komisjon. Kuna komisjon pole Aktsiooni võla kohta otsust veel teinud, siis ei ole praegu võimalik võlanõude sundtäitmisele saatmise täpset aega öelda, lausus Sarv-Kaasik.

“PRIA sisemine töökorraldus on selline, et kogume jooksvalt andmeid ja saadame meeldetuletused välja regulaarselt kord kvartalis.” Järgmised meeldetuletused saadab PRIA võlglastele oktoobri esimeses pooles.

Millise varaga peavad võlglased tagasinõuded hüvitama, otsustab kohtutäitur.

OÜ Aktsioon peab investeeringutoetuse PRIA-le tagasi maksma, kuna alates toetuse kättesaamisest ja objekti valmimisest 2011. aastal ei ole seal puhkemaja teenuseid osutatud, seega ei ole objekt ka sihipärases kasutuses. 3. juulil koostas PRIA otsuse nõuda OÜ-lt Aktsioon tagasi toetus summas 99 733,04 eurot, mis tuleb tasuda 60 kalendripäeva jooksul otsuse kättesaamisest arvates.

Saarte Hääl kirjutas juba eelmise aasta mais, et PRIA toetusega renoveeritud puhkemaja pole kunagi avatud olnudki, hoolimata sellest, et firma kodulehel oli võimalik tubasid broneerida. Majas on kuus tuba ja ette nähtud ööbimiskohad 17 inimesele.

Sel kevadel võlgade katteks kohtutäituri poolt sundmüüki pandud Leisi puhkemaja leidis maikuus 57 000 euro eest uue omaniku. Aprillis oli hoone edutult müügis 76 000 euroga. Uuel omanikul ei ole hoones puhkemaja pidamise kohustust, nagu see oli PRIA poolt pandud eelmisele omanikule.

OÜ Aktsioon omanik Aare Nõmm ei ole soostunud toetuse tagasimaksmise teemat Saar-te Häälele kommenteerima.

Print Friendly, PDF & Email