Saarlased tegid pensioni osas erinevaid otsuseid (1)

Saarlased tegid pensioni osas erinevaid otsuseid

TEEB RÕÕMU: Swedbanki Kuressaare kontori juhataja Liilia Mesila sõnul olid nende kliendid Saaremaal pensionimaksete suurendamisel pigem ikkagi aktiivsed. Foto: Sander Ilvest

Kui Swedbank hindab Saaremaal oma klientide tegevuse pensionimaksete suurendamisel aktiivseks, siis SEB andmeil oli II samba maksete suurendajaid oodatust vähem.

SEB Kuressaare kontori juhataja Liivi Viidik ütles Saarte Häälele, et Saaremaal oli pensioni II samba maksete suurendajaid vähem, kui oleks oodanud. Konkreetseid arve SEB siiski välja ei toonud.

“Makseid suurendasid rohkem need, kellele selle tulemusena rakendusid riigipoolsed suuremad sissemaksed,” tõdes Viidik. Need, kes jätkasid makseid ka kriisiaastatel, suurendasid kontori juhataja sõnul pigem III samba sissemakseid.

“Kuna vastavalt inimese vanusele ja sellele, kas makseid omal ajal jätkati või mitte, olid mõistlikud erinevad lahendused, siis me ei forsseerinud pensionimüüki ainult II samba osas,” tunnistas Liivi Viidik.

Tutvustasid ka III samba võimalusi

Tema sõnutsi tõid nad klientidele välja ka III samba võimalused, mis koos maksusoodustustega annavad pensioni kindlustamiseks isegi parema tulemuse. Lisaks sellele soovitas SEB oma klientidel kasutada spetsiaalseid kalkulaatoreid, et veenduda otsuse mõjus. “Eriti neil, kel on pensionini jäänud vähem kui kümme aastat,” lisas Viidik.

Swedbanki kohaliku kontori juhataja Liilia Mesila kinnitusel kulges neil avalduste esitamine väga hästi. “Kui perioodi alguses olid kliendid vähem teadlikud, mida see samm endaga kaasa toob, siis mida lähemale me 15. septembrile (sel kuupäeval lõppes maksete suurendamise avalduste esitamine – toim) jõudsime, seda teadlikumad olid ka kliendid,” märkis Mesila.

Tema sõnul leidus neil kliente, kes olid asjad enda jaoks läbi mõelnud ega soovinud avaldust teha, kuid oli ka palju neid kliente, kes avalduse esitasid.

Makseid suurendas Swedbanki Kuressaare kontoris Mesilale teadaolevalt üle 1000 kliendi, Lääne regioonis oli see number üle 7000 kliendi. “Kui võrrelda meie juures tehtud maksete suurendamist teiste maakondade ja kontoritega, siis Saaremaal on pigem aktiivsed kui passiivsed kliendid,” kinnitas Mesila.

Makseid suurendati seejuures Liilia Mesila sõnul enamasti pangakontoris, kuid augusti lõpu poole ja septembri alguses tegid paljud kliendid avalduse ära ka internetipangas.

Kui SEB täpseid kliendinumbreid välja ei toonud, siis Swedbank avaldas, et nende Saare maakonna klientidest esitas maksete suurendamise avalduse 1506 aktiivset klienti. See moodustab 21,8% panga aktiivsetest klientidest Saaremaal, mis on tublisti suurem nende aktiivsete klientide koondarvust, mis on 18,1%. Seejuures esitati 38% avaldustest internetipangas ja 62% kontorites.

Avaldused jõustuvad tuleval aastal

Praegustest Swedbanki fondide aktiivsetest klientidest esitas 2009. aastal maksete jätkamise avalduse 26%, sealhulgas Saaremaal 28%. “See tähendab, et nii 2009. aastal kui ka käesoleval aastal esitasid Saare maakonna kliendid avaldusi aktiivsemalt kui Swedbanki aktiivsed kliendid kokku.”

II samba maksete suurendamise avaldused jõustuvad 2014. aastal ja skeem 3 + 6% kehtib 2017. aastani, mil taastub 2 + 4% süsteem, kus inimese oma brutopalgast laekub II sambasse 2% ja riik paneb sinna 4%.

Print Friendly, PDF & Email