Suletud prügila avati kelgumäena (2)

Suletud prügila avati kelgumäena

UUS SPORDIRAJATIS: Noorsportlaste avajooks näitas ilmekalt, et Saaremaa on juurde saanud uue tervisespordirajatise. Fotol õnnitleb Mihkel Paljak KG 9.b klassi õpilast Risto Lillemetsa. Foto: Sander Ilvest

Eile kella kolme ajal pärastlõunal suleti pidulikult pea 40 aastat kuressaarlasi teenindanud Kudjape prügila.

Loa kasutada suletud prügilat edaspidi terviserajana ja kelgumäena tõi Kaarma asevallavanemale Urmas Sepale pilvedest laskunud langevarjur. Spordikooli poisid jooksid uuel terviserajal esimest krossi.

Projekti rahastas 90% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Ülejäänud raha andis OÜ Saaremaa Prügila. Ettevõtmise kogumaksumuseks kujunes ligi kaks miljonit eurot. Kuna tegemist oli pilootprojektiga, loodetakse saadud teadmisi kasutada teiste prügimägede sulgemisel Eestis ja kogu Euroopas.

Saaremaa prügila juhataja Mihkel Paljak ütles, et projekti käivitamise peamine põhjus oli vajadus prügila mullaga katta. Hinnanguliselt vajati selleks 45 000 m3 mulda.

“Kuhu me oleks siis pidanud Saaremaal sellise augu kaevama?” küsis ta. Seega kaevati prügimägi ise läbi umbes kaheksa meetri ulatuses pealispinnast. Selle käigus eraldati kõik taaskasutatavad jäätmed ja sõeluti välja muld.
Sõelmed segati omakorda natu-raalse mulla ja reovete puhastamisel tekkiva kompostiga.

Juhataja sõnul ei jää praegu Saaremaale enam mingit sodi. Isegi segaolmejäätmed lähevad Irusse põletamisele. Seega Kuressaarel lähiajal uut kelgumäge saada lootust pole, märkis Paljak.

Kuigi prügimägi asus Kaar-ma valla territooriumil, andis selle tekitamisel loomulikult suurima panuse Kuressaare linn. Abilinnapea Kalle Koovi sõnul hakati sinna prügi viima 1970-ndate aastate algusest. Viimane koorem jõudis Kudjapele 16. juulil 2009.

“Linn panustas prügila sulgemisse ja puhkealana avamisse läbi osaluse OÜ-s Saaremaa Prügila, mis asutati 2. märtsil 2007. a Kuressaare linna, Kaarma valla ja Pihtla valla poolt,” selgitas Koov. Osaühingu tegevuse eesmärgiks seati Saare maakonna jäätmekäitluse koordineeritud arendamine, sealhulgas Kudjapele jäätmekäitluskeskuse ehitamine ja majandamine ning Kudjape prügila sulgemise ja korrastamisega seonduv.

Sellest, milliseid teadustulemusi prügimäe läbikaevamisel saadi, kuuleme tulevikus. Kui talvel lund ka tuleb, saavad linlased Kudjapel aastaringselt oma tervise eest hoolt kanda.

Print Friendly, PDF & Email