Kuressaare andis jahimeestele loa linnas ulukeid püüda (8)

Eelmise loa aegumise tõttu andis Kuressaare linnavalitsus MTÜ-le Laugi Jahiselts uue loa metsloomade jälitamiseks, tabamiseks ja kui vaja ka surmamiseks linna territooriumil.

“Kuna tiheasustusala pole jahipiirkond, ei tasu inimestel muretseda – jahimehed n-ö kesklinnas küttima ei hakka,” selgitas Kuressaare haljastus- ja heakorraspetsialist Katrin Reinhold. Ta lisas, et linnavalitsus andis Laugi jahiseltsile loa ulukeid jälitada, tabada või surmata, kui selleks on vajadus ja õige aeg. Selle protseduuri läbiviimiseks on Reinholdi sõnul jahiseltsil ka kindel isik.

Lisaks annab väljastatud luba jahiseltsile õiguse linnaruumi eksinud või siin liikluses hukkunud metslooma äratoimetamiseks.

Heakorraspetsialisti sõnul tuleb linna eksinud metsloomast esmalt informeerida linnavalitsust, kes omakorda annab teate edasi Laugi jahiseltsile. Varem on linnavalitsusel jahimeeste abi tarvis läinud Roomassaare kergliiklustee servi üles tuhninud metssigade taltsutamiseks.

Print Friendly, PDF & Email