Kiratsi talupoes lõppes toorpiima müümine (8)

Saaremaa tuntumaid maakarjakasvatajaid OÜ Saare Maakari lõpetas Kiratsis asuvas Saksa talupoes toorpiima müümise.

OÜ Saare Maakari juhatuse esimees Siim Sooäär märkis veterinaar- ja toiduametile saadetud kirjas, et toorpiima müük ei ole majanduslikult kasumlik, kuna käive ei kata piima müügiks vajalikele analüüsidele ja inventarile tehtavaid kulutusi.

Saksa talupoe eestvedaja Sulvi Munk tõi toorpiima müügi lõpetamise põhjusena välja eelkõige järelevalveametnike liiga suure agaruse piimatootja kontrollimisel. Seetõttu oli piimamüümise lõpetamise otsus Munga sõnul ka arusaadav.

“Ma ei püüdnudki teda ümber veenda, sest ma nägin, kui kurnav see pidev valvelolek tema jaoks oli,” sõnas Munk, kelle sõnul tekitab tihe kontrollimine tootja jaoks ülemäära suuri pingeid, mis ei ole proportsioonis 10–20 liitri piima müümisest saadava tuluga.

Sulvi Munga hinnangul on tänapäeval kogu turu määraja tarbija ning kui tarbija on rahul, siis on asi ka korras. Nüüd peavad aga selle piirkonna elanikud hakkama piima poest ostmise asemel otse laudast tooma ja see muutub neile raskemini kättesaadavaks.

“Meie järelevalveasutused võiksid tegeleda millegi muuga kui lihtsalt sellega, et nad tuhnivad kogu aeg paberites,” ütles Sulvi Munk. “Tootjad ei jõua nii palju pabereid täita, kui ametnikule meeldiks,” lisas ta.

Munk küsis, et kas veterinaar- ja toiduamet tahab tõesti välja jõuda selleni, et toorpiim varustatakse varsti sildiga “Ettevaatust, piim võib kahjustada teie tervist!”. Talupoe eestvedaja avaldas siiski lootust, et OÜ Saare Maakari juht Liia Sooäär toob pärast kosumist toorpiima kevadel siiski taas poodi müüki.

Saaremaa veterinaarkeskuse peaspetsialist Ilona Metsarand ütles, et müüki viidav toit peab olema ohutu inimese tervisele ja vastama õigusaktides sätestatud nõuetele. Kuumtöötlemata piim võib sisaldada erinevaid haigusttekitavaid baktereid, kellele see on sobiv kasvukeskkond, ja kujutada endast ohtu tarbijate tervisele.

Tarbijale toorpiima jaemüügiettevõtte kaudu turustava piimafarmi piimast võetakse kord aastas toorpiima kontrollproov. Kuna Saare Maakarja farmi toorpiima kontrollproovi tulemused ei olnud märtsis nõuetekohased, võeti pärast seda, kui tootja oli vastavaid abinõusid rakendanud, täiendav proov, et piima nõuetekohasus ja ohutus oleksid tõendatud.

Otseturustatava toorpiima nõuetekohasuse kontrollproov võeti Kiratsi talupoes esmakordselt 23. juulil, 16. septembril võeti järelkontrolli korras veel üks piimaproov ning selgusid täiendavad asjaolud. Kui plaanilistel kontrollimistel ja võetud proovides puudusi ei tuvastata ning proovi tulemused on nõuetekohased, ei lisandu ka järelkontrolle ja täiendavaid proovivõtte, selgitas Ilona Metsrand, kelle sõnul olid täiendavad proovivõtud tingitud tuvastatud puudustest.

Print Friendly, PDF & Email