Siseminister Ken-Marti Vaher: Lääne regioon on kõige rahulikum Eestis

Siseminister Ken Marti Vaher Lääne regioon on kõige rahulikum Eestis

PÕHJUST RAHULOLUKS: Ken-Marti Vaheri andmeil on Lääne regioon kõige väiksema kuritegevusega regioon Eestis ning see on vägagi positiivne. Foto: Sander Ilvest

Läinud nädalal Kuressaares piirivalve uue kordonihoone ja kopteri tugipunkti avamisel viibinud siseminister Ken-Marti Vaher leiab Saar-te Häälele antud intervjuus, et siseturvalisusega on Saare maakonnas olukord parem kui mitmel pool mujal.

Kordoni avamisel mainiti, et kopter on saarel vaid loetud arv päevi aastas. Miks nii?

See sõltub sellest, milline on riski- ja ohuhinnang. Eestis on kolm kopterit, üks neist on hangitud maksumaksja raha eest, kaks Euroopa raha eest. Üldiselt on Lääne regioon meil kõige väiksema kuritegevuse ja vähemate ohuolukordadega regioon Eestis. See on muidugi väga positiivne. Teisalt tähendab see aga, et meil on regioone, kus riskid, ohud ja kriisid on suuremad. Seega peame paratamatult kopterit jagama.
Sel aastal on kopter mingi hulk päevi Saaremaal ja täidab oma kohuseid siin, aga loomulikult tuleb tal ka asendada teistes regioonides. On selge, et suurimad probleemid on ida- ja põhjapiiril ning merepääste toimub enamjaolt Soome lahes.

Kuidas te ministrina olete rahul Lääne prefektuuri ja siinse päästeala tööga?

Paremini saab alati teha, see on selge. Nii nagu kogu Eesti riigi juures on palju aspekte, mida saab paremaks muuta, nii on sama lugu ka siseturvalisusega. Olen palju aega kulutanud, et kogu meie valitsusala muuta rohkem tulemustele orienteerituks. Selliseks, et oleks veelgi paremini läbi mõeldud koostöö valitsemisala sees ja teiste ametkondadega.
Võtame näiteks kopteri tugipunkti Kuressaares. Ega seda kasuta ainult meie valitsemisala. On koostöö sise- ja sotsiaalministeeriumi vahel. Kopter võimaldab pakkuda ka kiirabiteenust, et transportida inimesi Kuressaare haiglast Tallinna või vastupidi. Koostöö on ka politsei ja keskkonnainspektsiooni vahel.

Võin öelda, et Lääne prefektuur on teiste prefektuuridega võrreldes paremal positsioonil, kuna siinne kant on rahulikum. Lääne prefektuuril on seega rahulikum toimetada ja samas peab möönma, et territoorium, mida nad katavad, on märkimisväärne. Ikkagi kuus maakonda. See seab omaette väljakutse juhtidele siin kohapeal.

Edasi loe tänasest Saarte Häälest.

Print Friendly, PDF & Email